İstifa(Vekillikten Çekilme) Dilekçesi Örneği

Avukatlar, vekalet ilişkisi kurdukları müvekkilleri ile aralarındaki vekalet ilişkisini farklı nedenlerle sonlandırabilirler. Bu sonlanma azil,istifa veya ölüm şeklinde olabilir. Avukatların yürüttüğü dava dosyalarından istifa etme hakları her halde bulunmaktadır. Belli bazı istisnalar ve hak kaybı yaşanmaması için istifanın ardından 15 günlük devam süreci burada önem arz etmektedir. Avukatların bu istifayı hem müvekkiline hem mahkemeye bildirme yükümlülüğü vardır.

Vekillikten Çekilme(İstifa) Dilekçe Örneği

…………………….MAHKEMESİ’NE

Dosya No:2019/1234…

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz işbu dosyadan vekillikten çekilmiş bulunmaktayız. Bu sebeple uyap kaydımızın silinmesini ve dosyadaki diğer davalı/davacı vekillerinin kaydedilmesini saygılarımızla diler ve isteriz.31.12.2019

Davalı/Davacı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: İCRA DOSYA YENİLEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ