Avukat Yetki Belgesi Örneği

Avukat yetki belgesi, bir avukatın bir dosya veya dava ile alakalı konularda başka bir meslektaşını yetkili kılmak için düzenlediği belgedir. Avukatın bu belgeyi imza altına alması ve uyaptan dosyaya kazandırmasıyla birlikte yetki verdiği avukat da aynı işlemleri yürütebilir. Avukatın yetki belgesi durumu en çok duruşmalar açısından karşımıza çıkmaktadır. Duruşma yoğunluğu nedeniyle duruşmalara giremeyecek olan avukat bir başka meslektaşına yetki belgesi düzenleyerek duruşmaya girmesini sağlayabilir.

Avukat Yetki Belgesi Örneği

YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN
AVUKAT                                            : Avukat Serhan CANTAŞ

Baro ve Sicil No                                : Ankara Barosu (SİCİL NO)
Adres :Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:13A Kat:14/65-66-68 Söğütözü ANKARA

Vergi Dairesi ve T.C. No :

YETKİLİ KILINAN
AVUKAT                                             : Avukat Serhan CANTAŞ

Baro ve Sicil No                                  : Ankara Barosu (SİCİL NO)

Adres                                                  :Yaşam Cad. Adalet Sok. Neorama İş Merkezi No:13A Kat:14/65-66-68 Söğütözü ANKARA

YETKİ BELGESİNİN
KAPSAMI
:
Av. Serhan CANTAŞ, müvekkillerimi TC mahkemeleri, İcra Daireleri, meclisleri, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde temsile, sulh ve ibraya, davadan feragate, ahzu kabza, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, temyizden feragate, feragati davaları kabule ve yerime kaim olmak üzere tarafımdan vekil kılınmıştır.

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununu değiştiren 4667 sayılı Kanunun 36. Maddesi ile 56. Maddesine eklenen hüküm uyarınca vekaletname yerine geçmek üzere tarafımca düzenlenmiştir. 26.11.2019

Avukat Serhan CANTAŞ
(İMZA)

Pratik Bilgiler: İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ