İcra Dosya Yenileme Talebi Dilekçesi

İcra Müdürlüğü’nde bulunan bir dosyaya haciz talebinin ardından 1 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa dosya kapatılmaktadır. Dosya bu şekilde veya farklı şekillerde kapatılabilir. Bazen icra müdürlükleri hatalı olarak da dosya kapatılabilir. Bu nedenle İcra Müdürlüğü’ne bir yenileme talebi ile dosya yenilenmektedir. Dosya yenileme harçı ve harçsız olabilmektedir.

Dosya Yenileme Talebi Dilekçe Örneği (Harçsız)

…………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2017/1234…

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyanın hatalı olarak kapatılmasından ötürü dosyanın harçsız yenilenmesine karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. 27.12.2019

Alacaklı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Dosya Yenileme Talebi Dilekçe Örneği(Harçlı)

…………………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2017/1234…

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyanın yenileme harcının belirlenmesini, harcı yatırmamıza müteakip dosyanın yenilenmesine karar verilmesini saygılarımızla diler ve isteriz. 05.08.2019

Alacaklı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: TAŞINIR HACZİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ