Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

Adli kontrol kararı, tutuklama kararı verilebilecek kişiye, belirli şüphenin varlığına ve kişi nezdinde oluşan bazı şartların birleşmesi halinde bir tedbir olarak adli kontrol kararı verilebilir.

  • CMK Madde 109-Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.

Adli Kontrole İtiraz Dilekçesi

……….SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

……….SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

DEĞİŞİK İŞ NO: 2019/12….. Sorgu

İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ                   :Şüphelinin ADI SOYADI (TC KİMLİK NO: …………..)

Şüphelinin ADRESİ ÖRN;Tuzluçayır Mah. Abidin Aktaş Cad. Akbulut  Apt. Blok no:1/1                                                                                       Mamak/ANKARA

MÜDAFİİ                                            : Av. Serhan CANTAŞ

                                                               Yaşam Cad. Neoroma Plaza No:13/65 Söğütözü/ANKARA

 

KONU                                                  :……..Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/12…. Sorgu/D.İş numaralı dosya üzerinden 20.12.2019 tarihinde verilen müvekkil şüpheli Şüpheli Adı soyadı aleyhine adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına dair verilen karara itirazlarımızın kabulü ile yasal şartları mevcut olmadığı halde verilen adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR                                 :

Müvekkil hakkında yasal unsurları gerçekleşmediği halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Anılan karar usul ve yasaya aykırı olup, aşağıda açıklanan nedenlerle tedbir kararına itiraz etmek gereği doğmuştur.

  1. MÜVEKKİLİN ÜZERİNE İSNAD EDİLEN ………. SUÇU OLUŞMAMIŞTIR.

Olay özeti yazılacak.

  1. MÜVEKKİL YÖNÜNDEN ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İÇİN YASAL ŞARTLAR OLUŞMAMIŞTIR.

CMK m.109/1’e göre; “Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100. Maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir.” Görüldüğü üzere kanun koyucu tutukluluk tedbiri yerine adli kontrol tedbirine hükmedilebileceğini öngördüğünden, tutukluluk kararı için CMK m.100’de düzenlenen şartlar oluşmadan adli kontrol tedbirine de hükmedilemez. Somut olayda müvekkil yönünden tutukluluk şartları mevcut olmadığı halde aleyhine adli kontrol tedbirine hükmedilmesi hukuka aykırı olup tedbirin kaldırılması gerekmektedir.

a.Sabit ikametgah sahibi olup yıllardır ailesiyle birlikte Ankara’da yaşayan müvekkilin kaçması saklanması veya delilleri yok edecek, değiştirecek herhangi bir davranışı olduğu/olacağı yönünde en ufak bir emare dahi bulunmamaktadır.

b.Müvekkil Yönünden Verilen Adli Kontrol Tedbiri Ölçülülük İlkesine Aykırıdır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere müvekkilin suça konu olay ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Müvekkilin üzerine kayıtlı bir aracın serbestçe dolaşması ve bahsi geçen aracın herhangi bir suça karışması halinde müvekkilin üzerine atılı bir suçun oluşması ihtimali içten bile değildir. Bu nedenle müvekkil endişelenmiş ve çalıntı ihbarında bulunmuştur.

Söz konusu olay göz önüne alındığında adli kontrol kararının müvekkil yönünden orantısız bir tedbir olduğu açıktır.

Açıklanan tüm bu sebeplerle müvekkil yönünden hukuka aykırı olarak verilen 20.12.2019 tarihli adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına dair kararın kaldırılmasını talep etmek gereği doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEK                             :Yukarıda açıklanan sebeplerle;

Müvekkilin atılı suçla hiçbir ilgisinin bulunmaması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanması için öngörülen yasal şartların somut olayda mevcut olmaması sebebiyle, itirazlarımızın kabulüyle müvekkil hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesi saygıyla talep olunur. 20.12.2019

                                                                                                                             Şüpheli Adı Soyadı

                                                Müdafii

                                                                                                                              Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: Mehil Vesikası Talebi Dilekçe Örneği