İlamsız İcra takibi Nedir?

İcra İflas Kanunu, ilamlı icradan başka, yalnız para ve teminat alacakları için ilamsız icra yollarını da kabul etmiştir. İlamsız icrada, kişilerin alacaklarının bir mahkeme ilamı ile tespit edilmiş olması şart değildir. Yani alacaklı kişi, borçludan alacağı para ve teminat alacağı hakkında, daha önce hiç dava açmadan doğrudan icra dairesine giderek ilamsız icra takibi başlatabilmektedir.

Para ve teminat alacakları için dava açılabilir. Davanın açılması ve kazanılmasından sonra ilamlı icraya konu edilebilir. Fakat burada hiç dava açmadan kişilere karşı para ve teminat alacakları için doğrudan icra takibi yapılabilmektedir.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Para veya teminat alacağı için doğrudan icra dairesinde ilamsız icra takibi başlatan alacaklının bu icra takibini başlatabilmesi için elinde bir senetin veya bir ilamın bulunması gerekmez. Herhangi bir senedi olmayan hatta gerçekte bir alacağı bulunmayan bir kişi bile ilamsız icra takibi başlatabilir. Fakat borçlunun ödeme emrine itirazından sonra yapılan yargılamada alacağın bulunmamasının tespiti halinde, ilamsız icra takibi başlatan kişiye karşı “icra inkar tazminatına” hükmedilecektir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Hakkı

İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama aşaması bulunmadığından, borçluya itiraz hakkı tanınmıştır. Borçluya karşı yürütülen ilamsız icra takibine borçlu itiraz ederek takibin devamını durdurabilmektedir. Borçlu yetkiye ve borca itiraz edip takibi durdurabilir. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren “7 gün” içinde icra müdürlüğüne itiraz etmelidir. Aksi takdirde borç kesinleşecektir.

Pratik Bilgiler: İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEBİ

Av. Serhan Cantaş