İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi

İcra edilebilirlik şerhi, arabulucuda anlaşma sağlayan taraflardan birinin edimini yerine getirmediği takdirde bunun icrasını başlatabilmek için sulh hukuk mahkemesinden talepte bulunduğu bir hukuku durumdur. Sulh hukuk mahkemesine icra edilebilirlik şerhi talebi ve ekleriyle dava açılmasının ardından söz konusu mahkeme davayı inceler ve hükmü verir.

…………………..NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEPTE BULUNAN         :  (ADI SOYADI) (TC:1234567890)

Adresi………………Çankaya/Ankara

VEKİLİ                                 : Av. Serhan CANTAŞ

Neorama Plaza Yaşam Cad. 13/66 Söğütözü/Ankara

KONU                                    :İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi

AÇIKLAMALAR                 :

İşçi (Adı Soyadı) ile işveren ……………. Tic. Ltd. Şti.arasında işçilik alacağına dair uyuşmazlıknedeniyle Ankara Arabuluculuk Bürosu’nun 2019/20778 nolu dosyayla taraflar 28.06.2019 tarihinde anlaşmışlardır.(EK-1)

Bu nedenle, Arabulucuk Kanunu’nun 18/3.Maddesi gereğince, ekte sunulan arabuluculuk anlaşma belgesinin icra edilebilme kabiliyetine sahipolduğuna dair Sayın Mahkemenizden talepte bulunma gerekliliği doğmuştur.

İSTEM SONUCU     Ekte sunulan ve tarafların yetkili temsilcileri eliyle imzalamış oldukları arabuluculuk anlaşmasının icra edilebilir olduğuna dair şerh verilmesine karar verilmesini saygıyla diler ve isteriz. 20.01.2020

(ADI SOYADI)

Vekili

Av. Serhan CANTAŞ

EK: Arabuluculuk tutanağı ve Vekaletname

Pratik Bilgiler: ÖDEME TAAHHÜDÜ ÖRNEĞİ