Taşınır Haczi Talebi Örneği

Taşınır haczi talebi, bir icra takibinin kesinleşmesinin ardından, UYAP üzerinden yapılan EGM sorgulaması sonucu borçlu kişinin üzerinde taşınır kaydının çıkması halinde alacaklı yan, İcra Müdürlüğü’nden taşınırın haczedilmesi için talepte bulunur. Bu talepten sonra söz konusu icra müdürlüğü taşınırın üzerine haciz işlemini uygular. Haciz işleminden sonra haciz işlemini uygulayan icra müdürlüğü dosyaya bir de takdiyat bilgi raporu ekler. Takdiyat bilgi raporu araç üzerinde kaç haciz olduğunu gösteren bir rapordur. 6 ayda bir yenilenmelidir. Aksi takdirde 6 ay içinde haciz düşeceğinden hak mahrumiyeti doğabilir.

Taşınır Haczi Talebi Dilekçesi

……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2019/1234….

Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosya borçlusunun uyap sisteminde görünen araç/araçlarına gerekli haciz işlemlerinin uygulanmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 26.12.2019

Alacaklı Vekili
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: BANKA HESAP HACZİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ