Banka Hesap Haczi Talebi Dilekçesi

Borçluya karşı yapılan bir icra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlunun malvarlığına ilişkin yürütülen haciz işlemlerinden birisi de banka haczidir. Borçlunun herhangi bir banka nezdinde hesabı bulunduğunu tespit eden alacaklı, borçlunun o banka hesabına alacağı kadar miktarına haciz konulmasını İcra Müdürlüğü’nden talep edebilir. Alacaklının talebi doğrultusunda haciz işlemi için söz konusu İcra Müdürlüğü bir müzekkere hazırlayarak bankaya gönderir.

Banka Hesap Haczi Talebi Dilekçesi

……………………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :2019/1234..

Müdürlüğünüz nezdinde bulunan, yukarıda numarasını belirttiğimiz dosya borçlusunun tespit edilen …………. Bankası, ………… Şubesi 1111 1111 1111 11 hesap no’ lu banka hesabına alacağımız miktar kadarında haciz konulması için ilgili şubeye müzekkere yazılmasını talep ederiz. 26.12.2019

ALACAKLI VEKİLİ
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ