Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi

Bir icra dosyasında, borçlu taraf borcu ifayı mutlaka icra dairesine yapmak zorunda değildir. Borçlu taraf, alacaklı taraf ile anlaşıp söz konusu borç miktarını direk olarak ona ödeyebilir. Avukat aracılığıyla yürütülen icra takiplerinde genellikle görülen borçlunun, alacaklı avukatı ile anlaşıp borcu sona erdirme durumudur. Bu durumda avukat söz konusu icra dosyasını kapatmak için icra müdürlüğüne bir talep/bildirim yapacaktır. Ve bunun sonucunda icra dosyası kapanacaktır. Dosyaya değilde alacaklı tarafa yapılan ödemelerin icraya bildirilmesi ise “Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi” ile olmaktadır.

Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi Örneği

…………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:2019/1234…

Yukarıda numarasını belirtmiş olduğumuz takip dosyasına ait alacak haricen tahsil edildiğinden, tahsil harcının hesaplanarak tarafımıza bildirilmesini, tahsil harcını işbu dosyaya yatırmamızın ardından dosyanın kapatılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 02.01.2020

ALACAKLI VEKİLİ
Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: AVUKAT YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ