İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi Dilekçe Örneği

Erişimin engellenmesi talebi, internet ortamında paylaşılan bir içeriğin, kişilik haklarını zedelemesi veya herhangi bir suç oluşturması nedeniyle sulh ceza hakiminden içeriğin kaldırılmasını, ulaşımın kesilmesini talep etmektir. Sulh ceza hakimi somut olay ve duruma göre karar vererek söz konusu içeriğe erişimi engelleyebilir.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği

……………………NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEP EDEN                     : Adı Soyadı – TC:123456789

Talep edenin adresi.

VEKİLİ                                : Av. Serhan CANTAŞ

Yaşam Cad. Neoroma Plaza No:13/65 Söğütözü/ANKARA

KONUSU                              : 5651 sayılı Kanun kapsamında Kişilik haklarına saldırı nedeniyle erişimin engellenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR               :

(TALEP EDENE DAİR BİLGİLER VE GENEL ÖZET)

Bu şahıslar hakkında bu eylemler sebebiyle ………. Cumhuriyet Başsavcılığına bugün itibariyle alenen hakaret ve iftiradan dolayı suç duyurusunda da bulunulmuştur.

Anılan hakaret ve iftiraların, kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığı izahtan varestedir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. Maddesinde düzenlenen;  İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebileceği hükme bağlanmıştır.

Belirtilen sebep ve dayanak ile de internet ortamındaki anılan içeriğe erişimin engellenmesini talep etmek bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda belirtilen ve re’sen gözetilecek hususlardan ötürü; müvekkilin kişilik haklarına ağır saldırı dolayısıyla TWITTER sosyal medya hesabında; ………………………………………………  adreslerine ve bunların URL’si olan aşağıdaki adreslere erişimin engellenmesine,

  • (Kaldırılması istenen içerik URL’si)
  • (Kaldırılması istenen içerik URL’si)
  • (Kaldırılması istenen içerik URL’si)

Kararın ifası için Erişim Sağlayıcıları Birliğine ve Kurum’a gönderilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 24.12.2019

Adı Soyadı

Vekili

Av. Serhan CANTAŞ

Pratik Bilgiler: 2020 Yılı Trafik Cezası Ücret Listesi