Swinger Suç Mudur?

GİRİŞ

Son yıllarda gündemde oldukça yer eden ve birçok tutuklamanın yapıldığı “swinger partisi” adı altında medyada gündeme gelen swinger suç mudur? Swinger kelime anlamı itibariyle “swing” kelimesinden gelmektedir. Swing, Türkçe karşılığı olarak sallanmak şeklinde çevirilebilir. Swinger ise sallanan kişi anlamına gelen bir kelime olarak kabul edilmektedir. Fakat medyada swinger olarak gündeme gelen swinger kelimesi burada çok daha farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Swinger, medyada “eş değiştirme” olarak çevrilmektedir.

Swinger Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu’nda veya diğer kanunlarda “swinger suçu” başlıklı bir suç bulunmamaktadır. Ülkemizde yapılan tutuklamalara gösterilen kanuni gerekçe “fuhuş suçu”nun işlendiğidir. Fuhuş suçu içerisinde swinger’ı barındırmakta mıdır?

Fuhuş Suçu Nedir?

Fuhuş kavramına, TCK’nın insan ticareti sucunu düzenleyen 80 ve fuhuş suçunu düzenleyen 227. maddelerinde yer verilmiştir. Anılan maddelerde fuhuş ve insan ticareti suçlarının unsurları gösterilmiştir. Bu hükümlere göre kişilerin gerçekleştirdiği kabul edilen başkasının katılımı, aracılığı veya katkısı olmadan kendi isteğiyle fuhuş yapma fiili suç sayılmamıştır.

Fakat fuhşun kelime anlamı olarak ne anlama geldiği Türk Ceza Kanunu’nda açıklanmamıştır. Fuhşun kelime anlamı, “’içinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma.” Fuhşun yapılan bu tanımı neticesinde swinger eyleminin suç olmadığı sonucuna varılabilir. Fakat Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğüne göre ‘başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinme ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunma’ eylemi fuhuş sayılmaktadır. Burada yapılan fuhuş tanımından menfaat karşılığı tatmin etmek, cümlesinden ne anlaşılması gerekmektedir.

Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü hükümlerine göre asıl olan fuhşun önlenmesi, toplum sağlığının ve buna bağlı olarak kamu düzeninin korunmasıdır. Tüzüğün tüm hükümleri göz önüne alındığında, öncelikle fuhuş yapan veya yaptırılanın bu olumsuz tehlikeli koşullardan kurtarılması, devamında ise toplum sağlığının, genel ahlakın ve kamu düzeninin korunmasının hedeflendiği görülecektir.

Swinger, Fuhuş Suçunu Oluşturur mu?

Yukarıda fuhuş suçu için yaptığımız açıklamalar doğrultusunda ve Türk yasalarında bulunan düzenlemeler ışığında swinger fuhuş suçunu oluşturmaktadır. Fakat medyada gündeme gelen haberlerdeki hapis istemi oldukça abartılmış ve hakkaniyetli değildir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da görüldüğü üzere kişilerin fuhuşu kendi istek ve arzularıyla yaptıklarını beyan etmeleri sonucunda verilen üst sınırdan ceza hukuka aykırıdır.

Blog Yazılarımız:KASTEN YARALAMA SUÇU