Stajyer Avukat Muvafakatname Örneği

Stajyer avukatlar, yanında staj yaptığı avukatın işleri ile alakalı işlem yapabilmeleri için muvafakatnameye ihtiyaç duyarlar. Yanında staj yapan avukatın imza altına alacağı muvafakatname ile mahkeme, icra müdürlükleri vb. birçok yerde avukatın işlerini yürütebilirler. Avukatlar arasında verilen yetki belgesinin stajyere verilen hali olarak da isimlendirilebilir.

Muvafakatnameye baro pulu yapıştırılması gerekmemektedir. Bu nedenle avukatın imza altına aldığı muvafakatname, işlem yapmak için avukata yeterli yetkiyi sağlayacaktır.

Stajyer Muvafakatname Örneği

MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME VEREN
AVUKAT                                                :Serhan CANTAŞ
BARO VE SİCİL NO                              :Ankara Barosu – 34444
VERGİ DAİRESİ VE T.C. No                 : Maltepe – 123456789
ADRES                                                  :Neorama Plaza Yaşam Cad. 13/65-66-68 Söğütözü/ANKARA

MUVAFAKATNAME VERİLEN
STJ. AVUKAT                                         : Serhan CANTAŞ
BARO VE SİCİL NO                                :Ankara Barosu – 33149
ADRES                                                    :Neorama Plaza Yaşam Cad. 13/65-66-68 Söğütözü/ANKARA

MUVAFATNAMENİN KAPSAMI :

Muvafakatname verilen stajyer avukat; Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesine göre tarih ve numarası yazılı iş bu vekaletteki; sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra mahkemelerinde, avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir, icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir.

Ayrıca yine Avukatlık Kanunu’ nun 46. Maddesine göre; ‘Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir.

Ancak Stajyer henüz “avukat” ünvanını kullanmadığından, Avukatlık Kanunu’nun 26. Maddesine göre düzenlenen bu muvafakatnameye vekalet pulu yapıştırılması gerekmemektedir.
Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir. 23.12.2019

Av. Serhan CANTA

Dilekçe Örnekleri: Avukat Yetki Belgesi Örneği