Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası

Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davası GİRİŞ Türk Hukukunda tapuda taşınmaz devrinin yapılabilmesi için devri gerçekleştiren kişinin, işlem sırasında temyiz kudretine ve fiil ehliyetine haiz olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanun m. 9’da açıklandığı üzere, fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Ehliyetsiz olan kişinin yapmış olduğu taşınmaz devri hukuken...

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI GİRİŞ Muvazaa, irade ile dışa vurulan beyan arasında üçüncü kişileri aldatmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek ve isteyerek uygunsuzluk hali yaratmak anlamına gelmektedir. Muvazaa mutlak ve nispi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılır. İnceleyeceğimiz muris muvazaası ise nispi muvazaanın bir türünü teşkil etmektedir. MUVAZAANIN UNSURLARI VE TÜRLERİ...

Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Tapu İptal ve Tescil Davası

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI GİRİŞ Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı durumlarda açılır. Tapudaki kayıtların gerçek hak sahibi lehine düzeltilmesini sağlayan dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davası, taşınmazın aynına yani mülkiyet hakkına ilişkindir. Mülkiyet hakkı ihlal edilen kişinin başvurabileceği bir dava türüdür. Mülkiyet hakkı kişiye maliki olduğu şey üzerinde oldukça...