Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
Yazı

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? GİRİŞ Türk Hukuku’nda anonim şirketin tanımı TTK madde 329’da düzenlenmiştir. Buna göre “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket basit veya nitelikli kuruluş şeklinde kurulabilir. Basit kuruluşta sermaye,...

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI NASIL YAPILIR?
Yazı

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI NASIL YAPILIR?

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI NASIL YAPILIR? GİRİŞ Esas sözleşmenin diğer hükümleri gibi şirket sermayesinin de değiştirilmesi mümkündür. Şirket sermayesinde yapılacak değişiklikler sermayenin “artırılması” ve “azaltılması” şeklinde gerçekleşecektir. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI NASIL YAPILIR? Anonim şirketler çeşitli nedenlerle sermayelerini artırabileceklerdir. Sermaye artırımına gitmenin en önemli sebeplerin başında, anonim şirketlerin yeni sermayeye ihtiyaç duymaları gelir....

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Yazı

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI Türk Borçlar Kanunu m.49’a göre, “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmü haksız...