Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
Yazı

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? GİRİŞ Türk Hukuku’nda anonim şirketin tanımı TTK madde 329’da düzenlenmiştir. Buna göre “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket basit veya nitelikli kuruluş şeklinde kurulabilir. Basit kuruluşta sermaye,...