Bilişim Suçları Nelerdir?

Siber suç, sanal suç, internet suçu, bilgisayar suçu, bilgisayarlarla ilgili suç, bilişim sistemi aracılığıyla işlenen suç, bilişim sistemi aracılığıyla işlenen suç, bilgisayarlara karşı işlenen suç ve bilgisayarlar aracılığıyla işlenen suç şeklinde bilişim suç çeşitlerini sıralayabiliriz.

Bilişim suçu; Verilere ve/veya veri işlemle bağlantılı sistemlere veya sistemin işleyişine karşı, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar.

Bilişim Suçları ikiye ayrılmaktadır. Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar ve bilişim sistemlerine karşı suçlar.

Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • TCK m.243’de düzenlenen; Bilişim Sistemine Girme Suçu,
  • TCK m.244’de düzenlenen; Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme ve Değiştirme Suçu,
  • TCK m.245’de düzenlenen; Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu,
  • TCK m. 245A’de düzenlenen; Yasak Cihaz veya Programlara İlişkin Suçlar,
  • TCK m.142/2-e’de düzenlenen; Hırsızlık suçunun bilişim sistemleri aracılığı ile işlenmesi, suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.
  • TCK m.158/1-f’de düzenlenen; Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi hali “Nitelikli Dolandırıcılık” olarak düzenlenmiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir?

FSEK’de bilgisayar programı tanımı şöyle yapılmıştır: Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade eder.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • FSEK m.71’de düzenlenen; Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz,
  • FSEK m.72’de düzenlenen; Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri,

Blog Yazılarımız: Israrlı Takip Suçu Nedir? (TCK madde 123/A)

Av. Serhan Cantaş