Hukuki Danışmanlık Nedir? Avukat Danışma Ücreti Nedir?

Hukuki bir konuda danışmanlık verme yetkisi yalnızca avukatlara özgülenmiştir. Yıllarca süren hukuk fakültesi eğitiminin ardından mesleki deneyim ve tecrübesini kişilere aktaran avukatlar, bu danışmanlık hizmetini verebilecek yetiye sahip tek meslek grubudur. Bilgi kirliliğini ve avukat dışında başka bir kişiden alınacak yanlış hukuki bilgilerin önüne geçebilmek adına bu yetki avukatlara verilmiştir.

İsmi farklı olmasına rağmen hukuki danışmanlık, avukatlık hizmetinin içerisinde yer alan bir alt hizmet niteliğindedir. Şöyle ki, avukatlık ilişkisi kurulduktan sonra avukat hem avukatlığın içerisinde bulunan dilekçe aşaması, duruşma aşaması vb. gibi avukatlık hizmetinin gereklerini yerine getirmekte, aynı zamanda müvekkili ile arasında oluşan vekalet ilişkisi gereğince hukuki danışmanı olarak onu bilgilendirmektedir.

Avukat Danışma Ücreti Nedir?

Hukuki danışmanlık, avukatın bir kişiye karşı verdiği ve kişinin hukuki sorunu hakkında avukat tarafından bilgilendirilmesidir. Avukat, hukuki danışmanlığı bir ücret karşılığında yapmak zorundadır. “Avukat Danışma Ücreti” olarak adlandırılan bu ücret, Türkiye Barolar Birliği 2019 yılı asgari ücret tarifesine göre 375 TL’dir. Burada avukatın edimi, hukuki bilgisi ile danışmanlık vermek bunun karşısında kişinin edimi ise ücrettir.