Avukat Ne İş Yapar?

Avukat, kişiler arasında veya kişiler ile devlet arasında oluşan uyuşmazlıklarda kişilerin haklarını savunmakla görevlidir. Avukatlar gerçekleri ortaya çıkarmaktan öte müvekkilinin menfaatine çalışmakla yükümlüdür.

 Avukat kelimesi Latince kökenlidir. Savunan, savunucu anlamına gelmektedir.

“Avukatlık Kanunu Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.”

Avukatlık genel manada bir serbest meslek olsa da, kamu hizmeti olarak sunduğu yönleri de bulunmaktadır.

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatların asli edimleri şu şekildedir ;

a)Hukuksal sorunlarda danışmanlık hizmeti vermek.

b)Hukuk bağlamındaki konular hakkında yorum yapmak.

c)Adli ve resmi işlerin gözetim ve denetimini yapmak ve bu işlerle ilgili belgeleri düzenlemek.

d)Mahkemelerde ve diğer yargı organlarında dava açmak ve müvekkil menfaatlerini savunmak.

f)Sorumluluğunu üstlendiği davayı sonuna kadar takip etmek.

Bu saydıklarımız dışında avukatlar, mesleğin getirdiği birçok sorumluluk ile birlikte müvekkil, hakim ve diğer yargı çalışanları ile sürekli olarak iletişim halindedir.

Avukatın Amacı Nedir?

Avukatın temel amacı müvekkilinin menfaatidir. Müvekkil çıkarları doğrultusunda hareket etmektir.

“Avukatlık Kanunu Madde 2 –  Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.” şeklinde ifade etmiştir.

Blog yazılarımız : Miras Paylaşımı Davası – Terekenin Taksimi Davası