Ankara İş Hukuku- İşçi Avukatı Serhan Cantaş

Ankara’da avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekte olan Cantaş Avukatlık & Danışmanlık, işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda hizmet vermektedir. İşçilerin haksız nedenle işten çıkarılmaları, işe iade davaları veyahut işçilik alacaklarına ilişkin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta sonu tatili ücreti, fazla çalışma – mesai ücreti, agi, yol parası, yemek parası vb. gibi birçok alacak kalemine ilişkin açılacak olan davalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ankara İşe İade Davası Avukatı

İşe iade davası, işverenin haksız nedenle işçinin iş akdine son verdiği durumlarda gündeme gelen bir geri kazanım hakkıdır. İşveren yasada belirlenen şartların dışında bir nedene dayanarak ve işbu işten çıkarmayı yasada belirlenen şekil şartlarına uymaksızın gerçekleştirdiği takdirde, iş sözleşmesi sonlanan işçi, işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde İŞE İADE DAVASI açabilir. İşbu dava arabuluculuğa tabi olduğu için dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

Ankara İşçi tazminatı Avukatı – Ankara İşçilik Alacağı Avukatı

Halk arasında işçi tazminatı olarak adlandırılan işçilik alacağı davası iş mahkemelerinde görülmekte olan bir tazminat davasıdır. Ankara’da işçi tazminatı veya işçilik alacağı davası için hizmet vermek de olan Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi, iş sözleşmesi sonlanan işçinin, işçilik alacaklarına zeval gelmeden tam. ve eksiksiz bir biçimde tazminatı alabilmesi için hukuki yardım sağlayan bir hukuk bürosudur. İşçinin kıdem, ihbar, fazla çalışma ücreti vb. işçilik tazminatlarını tam ve eksiksiz almaya işçinin hakkını korumaya gayret ediyoruz.

Ankara Avukat Serhan CANTAŞ

ANKARA CEZA AVUKATI