Ankara Ceza Avukatı – Ceza Hukuku Avukatı Serhan Cantaş

Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi olarak ceza hukuku alanında çalışmalar göstermekle birlikte müvekkillerimiz için en olumlu sonucu en hızlı alma gayreti içerisindeyiz.

Ceza Hukuku, diğer hukuk dallarının aksine farklı bir önem taşımaktadır. Genel olarak özetlemek gerekirse insan yaşantısını ve özgürlüklerini koruma altına alması ve bunun sonucunda belli yaptırımlar öngörmesi bu önemin en büyük kanıtıdır. Devlet, en asli görevini toplumsal düzeni koruma ve bunu devam ettirme görevini, ceza hukuku normları olmadan sürdürmesi olanaksızdır. Türk Ceza Kanunu’nun 1.maddesinde kanunun amacı ifade edilmiştir;

Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu
sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza
sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Ceza Hukukunda Avukat ile Temsil

Ceza hukukunda avukat ile temsilin önemli olmasının en bariz kanıtı, söz konusu yargılama sonucu kişinin hürriyetini bağlayıcı cezaların çıkma olasılığıdır. Mahkemece verilecek karar sonucu kişinin özgürlüğü tehlike altındadır. Bu özgürlük savaşına yanında bir avukat ile girmek çok önemlidir. Avukat bir yargılama faaliyeti içerisinde geniş bilgi ve tecrübesi ile sizi temsil eden ve genellikle haklarından haberdar olmayan bireyin en önemli koruyucusudur. Ayrıca bu önemli süreçte genellikle baskı halinde olan bireyin yol göstericisi konumundaki kişi yine avukattır.

Uzmanlık Gerektiren Bir Alan

Ceza Hukuku, ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir alandır. Avukatın gerek yıllar içerisinde kazandığı tecrübesi gerekse bilgi ve birikimi ile yeterli bir avukat olması gerekmektedir. Ceza hukuku, birey yönetimi gerektiren zorlu bir alandır. Bu sebeple avukat ile temsilin önemli olmasının yanı sıra, vekalet ilişkisi kurulacak avukatın uzmanlığında olması gerekmektedir.

Ankara Avukat Serhan Cantaş

ANKARA İŞ HUKUKU AVUKATI