Etiket: icra hukuku

Anasayfa/icra hukuku
kesin aciz vesikası

Rehin açığı belgesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli alacaklının alacağını kısmen veya tamamen alamamış olduğunu gösteren bir …

Arama Yap