Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ile oluşan geniş bir hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu 6 bölümden oluşmaktadır; ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, deniz ticareti, taşıma ve sigorta.

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku genel olarak ticari işletme, ticari iş, tacir ve ticari örf ve adetleri konu alır.

Ticari İşletme: Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

Tacir: Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

Ticari iş: Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Ticaret Hukuku içerisinde yer alan ve kanunda sayılan şirketlerin kurulma, birleşme, bölünme ve tasfiyesi gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

Kollektif ve komandit şirket şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi olarak düzenlenmiştir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak, Türk Ticaret Kanunu’nun 645. maddesindeki tanımı ile “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunların içerdiği hak senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez” şeklinde ifade edilmiştir. Kıymetli evrak hukuku ise kıymetli evrakın düzenlenmesi, geçerliliği, devri ve ifası gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kıymetli evraklar; anonim şirket pay senetleri ve ilmühaberleri, intifa senetleri, menkul kıymetler, kambiyo senetleri ve diğer emre yazılı senetler, makbuz senedi ve varant ve son olarak konişmento.

Çalışma Prensiplerimiz

Ticaret hukuku, içerisinde barındırdığı birçok hukuk dalı ve dava çeşidi ile bilgi ve özen gerektiren bir hukuk dalıdır. Dava süreçleri oldukça karışık ve ticaret hayatı için önem arz etmektedir. Bir avukat ile temsil ilişkisi kurmak oldukça önemli olup, ticaret hukuku konusunda tecrübeli ve titiz bir çalışma oldukça önemlidir.

Cantaş Avukatlık&Danışmanlık olarak Ticaret Hukuku’nda gerekli bilgi, donanım ve özeni gösteriyor, müvekkillerimiz için en doğru ve sağlıklı sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Ankara Avukat Serhan Cantaş

 

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir..

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Dava mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılmaktadır. Fakat dava açmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Olaya göre değişkenlik gösterecek yetkili ve görevli mahkemeler vardır. Doğru yere dilekçe vermek ve dilekçenizde doğru noktalara değinmek oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Bu sebeple davanız için bir avukat ile vekalet ilişkisi kurmanız sizin için daha yararlı olacaktır.

Danışmak ve Ön Bilgi Almak için (0312) 437 57 47

Telefon ile hukuki danışmanlık, sorununuzun tamamı hakkında bir bilgi alışverişini içermemektir. Ön bilgi verilmesi ve genel anlamda bir değerlendirme yapılmaktadır.