İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku denilince ilk olarak akla gelen işçi ve işveren uyuşmazlıkları olmaktadır. Oysa ki iş hukuku çok daha geniş kapsamlı iş hayatının düzenlenmesi ve devamı için oldukça önemli hükümler içermektedir.

İş hukuku içerisinde: İşe iade, işçi alacakları, iş kazaları, işçi hizmet tespiti, işçinin sendikal hakları vb. gibi birçok konu ve durumu düzenlemektedir.

İşe İade Davası Nedir?

İşçinin, iş akdinin kanunda sayılan geçerli sebepler dışında başka bir nedenle sonlandırılması sonucu işçinin işe iadesi için açtığı dava türüdür. Bu davada işçi, işverenin feshinin geçersizliğine dayanmaktadır. Nitelik olarak tespit davası niteliğindedir. Dava sonucunda işverenin feshinin geçersiz olduğuna karar verilirse işçinin işe iadesine karar verilir.

İşçi Alacağı Davası Nedir?

İşverenin veya işçinin iş akdinin feshi sonrası ortaya çıkabilecek işçi alacaklarında çıkan uyuşmazlıklarda işçi alacağı davası açılmaktadır. İşçi alacağı davası; ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, prim/ikramiye alacağı, bayram ve genel tatil ücreti vb. gibi iş akdinden doğan işçi alacaklarına ilişkin davadır.

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası, sigortasız çalıştırılan işçinin, sigortasız çalıştığı süreyi sigortalı hale getirmek için açtığı davadır. Sigortasız çalıştırma, işçinin sigorta bildiriminin yapılmaması ve sigorta priminin yapılmaması durumudur.

Davanın dayanağını oluşturan 5510 sayılı kanunun 86. maddesi “Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Çalışma Prensiplerimiz

İş hukukunun içerisinde barındırdığı çok çeşitli davalar bulunmaktadır. Dava süreci boyunca gerek işçi vekili olarak gerekse işveren vekili olarak tüm süreci takip etmek tecrübe istemektedir. Bir avukat ile temsil ilişkisi kurmak oldukça önemli olup, iş hukuku konusunda tecrübe ve deneyimimiz ile müvekkillerimizin yanındayız.

Cantaş Avukatlık&Danışmanlık olarak iş hukukunda gerekli bilgi, donanım ve özeni gösteriyor, müvekkillerimiz için en doğru ve sağlıklı sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Danışmak ve Ön Bilgi Almak İçin 0 (312) 437 57 47

Telefon ile hukuki danışmanlık, sorununuzun tamamı hakkında bir bilgi alışverişini içermemektir. Ön bilgi verilmesi ve genel anlamda bir değerlendirme yapılmaktadır.