Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul terimi genel anlamda konutlar için kullanıyor olsa dahi, hukuken tapu kaydı yapılabilecek her türlü taşınmaz gayrimenkul vasfındadır.

Gayrimenkul hukuku: Arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmazların kişiler veya kurumlar arasındaki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır.

Gayrimenkul hukuku ile alakalı başlıca davalar: İstihkak davaları, İzale-i şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) davası, Tapu tescil ve iptali davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar, Kamulaştırma davaları, Kira davaları, Müdahalenin Men’i davaları vb. taşınmaz ile alakalı birçok dava türü bu alanın içerisinde yer almaktadır.

İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası)

Ortaklığın giderilmesi davası, bir diğer adıyla İzale-i Şuyu davası paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine ait tanışır veya taşınmaz mallarda bu birlikteliği sona erdirerek kişisel mülkiyete geçişi sağlayacak dava türüdür. Bu dava türünün sonucunda tüm taraflar için benzer sonuçlar doğar. Ortaklığın giderilmesi davası yenilik doğuran bir haktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

  • Bütün paydaşlar bu davayı açabilirler. Taşınmaz mallarda tapu ile malik olan paydaşların dava açabilir.
  • Eğer paydaş küçükse velisi veya velayet altındaysa vasisi hakimden alacağı izin ile bu davayı açabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?

Ortaklığın giderilmesi davası, davayı açan paydaş veya paydaşların diğer paydaşlara açtığı bir davadır.

Tapu İptali ve Tescili Davası

Tapu iptali ve tescili davası, yasaya aykırı olarak yapılan tapu kayıtlarının mahkeme yoluyla hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davadır. Tapu iptali davası, taşınmazın aynına ilişkin bir davadır. Taşınmaz aynına ilişkin davalar mahkeme ilamı kesinleşmeden icra edilemeyeceği için bu dava türünde ilamın kesinleşmesi beklenmelidir.

Tapu iptali ve tescili davası kesin yetki kuralı uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Görevli mahkeme ise, asliye hukuk mahkemesidir.

Çalışma Prensiplerimiz

Gayrimenkul hukukunun içerisinde barındırdığı çok çeşitli davalar bulunmaktadır. Bu dava süreçleri oldukça karışık olup taşınmazlar ile ilgili birçok bilgi ve tecrübe istemektedir. Bir avukat ile temsil ilişkisi kurmak oldukça önemli olup, gayrimenkul hukuku konusunda tecrübeli ve titiz çalışılması gerekmektedir.

Cantaş Avukatlık&Danışmanlık olarak gayrimenkul hukukunda gerekli bilgi, donanım ve özeni gösteriyor, müvekkillerimiz için en doğru ve sağlıklı sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Ankara Avukat Serhan Cantaş

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Avukatlık sözleşmesi bir nevi vekalet sözleşmesidir. Bir kişi ve avukatın aralarındaki ilişkinin başlaması kişinin, avukata vekaletname vermesi ile başlar. Vekaletname herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Fakat uygulamada sıkıntılar yaşamamak adına Noter’den çıkarılmaktadır.

Danışmak ve Ön Bilgi Almak İçin 0 (312) 437 57 47

Telefon ile hukuki danışmanlık, sorununuzun tamamı hakkında bir bilgi alışverişini içermemektir. Ön bilgi verilmesi ve genel anlamda bir değerlendirme yapılmaktadır.