Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İnsanların birlikte yaşaması, toplum haline gelmesi bir zorunluluktur. Bu sebeple bu yaşantıyı ve birlikteliği daha sürdürebilir hale getirebilmek için bazı toplum normları getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Türk hukuk kurallarının temel amacı, toplumsal düzeni sağlamaktır. Bu sebeple Türk Ceza Normları düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku, diğer hukuk dallarının aksine farklı bir önem taşımaktadır. Genel olarak özetlemek gerekirse insan yaşantısını ve özgürlüklerini koruma altına alması ve bunun sonucunda belli yaptırımlar öngörmesi bu önemin en büyük kanıtıdır. Devlet, en asli görevini toplumsal düzeni koruma ve bunu devam ettirme görevini, ceza hukuku normları olmadan sürdürmesi olanaksızdır. Türk Ceza Kanunu’nun 1.maddesinde kanunun amacı ifade edilmiştir;

Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu
sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza
sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Ceza Hukukunda Avukat ile Temsil

Ceza hukukunda avukat ile temsilin önemli olmasının en bariz kanıtı, söz konusu yargılama sonucu kişinin hürriyetini bağlayıcı cezaların çıkma olasılığıdır. Mahkemece verilecek karar sonucu kişinin özgürlüğü tehlike altındadır. Bu özgürlük savaşına yanında bir avukat ile girmek çok önemlidir. Avukat bir yargılama faaliyeti içerisinde geniş bilgi ve tecrübesi ile sizi temsil eden ve genellikle haklarından haberdar olmayan bireyin en önemli koruyucusudur. Ayrıca bu önemli süreçte genellikle baskı halinde olan bireyin yol göstericisi konumundaki kişi yine avukattır.

Uzmanlık Gerektiren Bir Alan

Ceza Hukuku, ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir alandır. Avukatın gerek yıllar içerisinde kazandığı tecrübesi gerekse bilgi ve birikimi ile yeterli bir avukat olması gerekmektedir. Ceza hukuku, birey yönetimi gerektiren zorlu bir alandır. Bu sebeple avukat ile temsilin önemli olmasının yanı sıra, vekalet ilişkisi kurulacak avukatın uzmanlığında olması gerekmektedir.

Çalışma Prensiplerimiz

Ceza yargılaması çok uzun bir süreçten oluşmaktadır. Soruşturma ile başlayan süreç, kovuşturma ile devam etmekte. Uzun yıllar devam eden bir yargılama karşımıza çıkıyor böylelikle. Bu sürecin iyi yönetilmesi ve bilinmesi gerekmektedir. Cantaş Avukatlık&Danışmanlık olarak ana prensibimiz davaların düzenli takibi ve müvekkil ilişkilerinde titizlik. Özellikle yargılama sırasında tutukluluğu devam olan bir müvekkil olduğunda, gerek cezaevi ziyaretleri gerek müvekkil yakınları ile olan ilişkilerimizde gerekli bütün özeni gösteriyoruz. Müvekkillerimiz açısından içerisinde bulunduğu durumun getirdiği gerginlik ve stressin farkında olup buna göre bir tavır ve samimiyetle ilişkimizi yürütüyoruz

Cantaş Avukatlık&Danışmanlık olarak Ceza Hukuku’nda gerekli bilgi, donanım ve özeni gösteriyor, müvekkillerimiz için en doğru ve sağlıklı sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Ankara Avukat Serhan Cantaş

 

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Dava mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılmaktadır. Fakat dava açmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Olaya göre değişkenlik gösterecek yetkili ve görevli mahkemeler vardır. Doğru yere dilekçe vermek ve dilekçenizde doğru noktalara değinmek oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Bu sebeple davanız için bir avukat ile vekalet ilişkisi kurmanız sizin için daha yararlı olacaktır.

Danışmak ve Ön Bilgi Almak için (0312) 437 57 47

Telefon ile hukuki danışmanlık, sorununuzun tamamı hakkında bir bilgi alışverişini içermemektir. Ön bilgi verilmesi ve genel anlamda bir değerlendirme yapılmaktadır.