Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulama Yönetmeliği m.21’de öngörülen sermaye miktarları azaltılmıştır.

Yapılan değişikliğe göre, Türkiye’de;

 • 500.000 Amerikan Doları değerinde şirket kuran veya satın alan veya üç yıl tutma şartıyla devlet borçlanma araçlarına veya Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran, 
 • 250.000 Amerikan Doları değerinde taşınmaz satın alan,

yabancılara, Türk vatandaşlığı hakkı tanınmaktadır.

Buna göre, yukarıda bahsedilen yatırımları yapan kişiler ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu bu hüküm çerçevesinde istisnai yoldan yararlanarak Türk vatandaşlığına alınabilecektir.

 • Bünyemizde bulunan avukatlar ile anlaşmalı olduğumuz bilirkişi ve uzmanlar aracılığıyla müvekkillerimize vatandaşlık işlemlerinin başından sonuna kadar destek vermekteyiz. 
 • Tüm bu süreçte, doğru yatırım şekli ve gayrimenkul yönlendirmesi ile, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı, Türkiye’de süreceği konforlu yaşam için sunduğumuz danışmanlık hizmetinden faydalanabilmektedir. 

Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanılmasındaki Hizmetlerimiz

1. Yabancıların Edinmiş Olduğu Taşınmaz Hakkında İlgili Tapu Müdürlüğünde Yapılacak Tüm İşlemlere ilişkin danışmanlık ve refakat hizmeti.

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar, $250.000 dolar değerindeki gayrimenkulü aldıktan sonra tapularına, vatandaşlık başvurusu için 3 yıl satılamaz şerhi koydurmak zorundadır. İşbu işlemler tarafımız desteği ile gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte yabancı, hangi taşınmazı alması gerektiği konusunda tereddüt yaşaması halinde ise, kendisine seçebileceği gayrimenkul önerilerinde de bulunulmaktadır. 

2. Gayrimenkulün değerine ilişkin ekspertiz raporunu düzenleyecek şirketin seçimi ve bu raporun uygunluğunun denetimi.

Yabancılar, toplam değeri 250.000 ABD Doları olan bir veya birden fazla gayrimenkul satın alarak bu şartı karşılayabilirler. Bu değerin belirlenmesi için ise Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından yetkilendirilmiş, lisanslı bir uzman(eksper) tarafından rapor düzenlenmelidir. Beraber çalıştığımız gayrimenkul firmalarınca bilinen eksperler bulunmaktadır. Türk vatandaşlığının gayrimenkulle kazanılması prosedürüne uygun olarak rapor düzenlenmesi için tarafımızca başvurulmaktadır.

3. Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgelerin tespiti ve söz konusu evrakların başvuruya uygun hale getirilmesi.

Gereken diğer belgeler temin edilir. Gerekli belgeler avukata vekâlet verilmesi halinde avukat aracılığıyla, verilmemesi halinde vatandaşlık başvurusunda bulunacak yabancı kişi tarafından temin edilir. Avukat ile temin edilemeyecek belgeleri kişi kendi temin etmelidir. Gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Başvuru formu,
 • 2 adet Biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport (Aslı ve noterden onaylanmış Türkçe tercümesi),
 • Başvuran kişinin kimlik bilgilerini gösteren belge,
 • Sağlık raporu,
 • Başvuran kişinin 1. veya 2. Derece Türk Vatandaşı yakınları varsa bu kişilerin nüfus kayıt örneği,
 • Başvuran kişinin medeni halini gösteren belge (başvuranın evli olması halinde evlenme belgesi, eş ile çocuklarını belirten nüfus kayıt belgesi örneği,
 • Başvuran kişi boşanmış ise bu hali kanıtlayan belge, dul ise eşinin ölüm belgesi,
 • Eğer Başvuranın 18 yaşından küçük çocuğunun da Türk Vatandaşlığı kazanması istenirse yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noterce onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Başvuranın sadece doğum yılı biliniyor, ay ve günü bilinmiyorsa bu tarihlerin eklenmesi için kendi ülkesinden alınmış belge,
 • Hizmet bedelinin Maliyeye ödendiğini gösteren belge.

4. Yatırımcı ikamet izni İçin İl Göç İdaresi’ne başvurunun yapılması.

Yukarıda sayılan gerekli belgelerin birçoğu özel vekaletname ile tarafımızca hazırlanacaktır.

Önemle belirtiriz ki ikamet izni başvurusu yalnızca vatandaşlık başvurusunda bulunan kişi tarafından yapılacaktır. Başvuruyu yapan kişinin eşi veya ergin olmayan çocuklarının başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

5. Ankara’da bulunan Nüfus Genel Müdürlüğe’ne doğrudan Türk vatandaşlığı başvurusu yapılması. 

Türk vatandaşlığı başvurusu, ikamet izni alındıktan sonra ve gerekli tüm belgeler hazırlanarak yapılır. Bu süreçte tüm işlemler takip edilmekte ve sorunlar çözülerek dosya hızlandırılmaktadır. Nüfus Müdürlüğü’ne yapılan vatandaşlık başvurularında kişi başı dosya ücreti tarafımızca ödenmektedir.

6. Tüm sürecin organize bir şekilde takibi ve sonlandırılması.

Bu işlemlerden sonra Nüfus Genel Müdürlüğü, kişi hakkında emniyet genel güvenlik araştırması (terör örgütü geçmişi vs.) yapılması için ilgili birimlere sistem üzerinden talimat yazar. Araştırma sonucunda bir engel bulunmadığı takdirde başından itibaren organize bir şekilde yönettiğimiz başvuru süreci başarılı bir şekilde sona ermektedir.

7. Banka hesabı başvurusu ve açılması

Türkiye’ye gelemeyecek kişiler için banka hesabı başvurusu yapılması ve takibi de tarafımızca verilen hizmetin içerisindedir. Banka hesabı başvurusu için başvurucunun Türkiye tebligat adresi ve yabancı vergi numarası bulunmalıdır.

Vatandaşlık Başvurusunda Bulunan Yabancı Tarafından Hazırlanması Gereken Evraklar

 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen kriterlere uygun biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin kendi ülkesinden evlilik veya boşanma belgesi veya bekar ise medeni hal belgesi, 
 • Pasaport (Aslı ve noterden onaylanmış Türkçe tercümesi),
 • Başvuran kişinin ve eşinin kimlik bilgilerini gösteren belge,
 • Çocukların doğum belgeleri, 
 • Adli sicil kaydı, 
 • İşbu belgelerin apostille onaylı veya kendi ülke makamlarından (genellikle ilgili bakanlıklar) onaylı olması gereklidir.
 • Türk vatandaşı olmak isteyen yabancının, yalnızca yukarıda sayılan evrakları hazırlayarak tarafımıza başvurması yeterli olmaktadır. Yabancının ve ailesinin, Türkiye’de sorun yaşamadan hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan tüm hizmetler kendilerine sunulmakta ve detaylı olarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. 

Blog Yazılarımız: TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA BAŞVURU VE ŞARTLARI