Davacı Duruşmada Nerede Durur? Davalı Nerede Durur?

Davacı ve vekili, hakimin sağ tarafında davalı ve vekili ise hakimin sol tarafında bulunur. Söz konusu bir ceza davası ise sanık hakimin karşısında yer alırken, müşteki/mağdur hakimin sağ tarafında, sanık vekili ise hakimin solunda bulunur. Diğer bir deyişle yüzünüz hakime dönükken sol tarafınız davacı ve vekilinin sağ tarafınız ise davalı ve vekilinin bulunması gereken yerdir.

Hakim, Savcı ve Katiplerin Yeri Neresidir?

Hakim ve Savcı kürsüde bulunur. Zabıt katibi ise onların tam önünde aşağıda yer almaktadır. Katibin asıl görevi mahkemede zapta geçmesi gereken hususları zapta yazılı olarak geçirmektir. Mahkemede bulunan mübaşir ise davacı ve davalı tarafların mahkemeye girip çıkmalarını ve bunun akabinde duruşma sırasına göre duruşmaları takip etmek ve tarafları duruşmaya davet etmektir.

Tanıklar Nerede Durur?

Tanık delili çoğu davada başvurulan ve en yaygın olarak kullanım gösteren delil yöntemidir. Tanıklar duruşma salonuna çağrıldıklarında gelirler ve katibin tam önünde bulunan kürsüde tanıklık sebebiyle beyanda bulunurlar.

Blog Yazılarımız: ANKARA AVUKAT TELEFON NUMARALARI