Avukatın Sır Saklama, Aydınlatma ve Sadakat Yükümlülüğü

“Avukatlık Kanunu Madde 34 –Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”

Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği gibi avukatlar, üstlendikleri görevi bu görevin kutsallığına yakışır şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. Avukatların genel manada açıklanan bu yükümlülüklerinden başka özel olarak belirtilmiş başka yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bunlar ;

Sır Saklama Yükümlülüğü

Avukatlar, üstlendikleri dava veya Türkiye Barolar Birliği nezdinde görevleri sırasında öğrendikleri bilgileri açığa vurmaları yasaktır. Şöyle ki müvekkili ile olan vekalet ilişkisi çerçevesinde öğrendiği bilgi ve belgeleri saklamak ve bu bilgileri korumakla yükümlüdür.

Avukatların öğrenmiş oldukları bilgileri açığa vurmaları müvekkilin açık muvafakatini almış olmaları şartıyla bozulabilir. Fakat bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Avukat , vekalet ilişkisi kurduğu kişiyi yani müvekkilini dava süreci boyunca dava ile alakalı konularda bilgilendirmek durumundadır.  Avukat bu yükümlülüğü yerine getirirken müvekkilinin kültür ve bilgi seviyesini gözeterek durumu anlayacağı şekilde anlatması gerekmektedir.

Diğer bir bakımdan aydınlatma yükümlülüğü söz konusu dava hakkında doğru sorular yönelterek olayı net bir şekilde ortaya çıkarmaktır. Şöyle ki, müvekkilin bilgisizliği sebebi ile avukata aktaramadığı fakat olayı doğrudan etkileyecek etkenleri avukat sorduğu sorularla aydınlatmalıdır. Bu konuda Yargıtay, müvekkilden gerekli bilgileri sorduğu sorularla almaya çalıştığının kanıt yükünü avukatın üzerine bırakmaktadır.

Sadakat Yükümlülüğü

Vekalet sözleşmesinin temelini oluşturan güven ilişkisi, avukat ile vekil eden arasındaki sözleşmenin de temelini oluşturmaktadır.  Sadakat yükümlülüğü temelini güven ilişkisinden alır.

Avukat vekil edeni temsil ederken onun çıkarlarına ve amacına en uygun yolu izlemelidir. Görevini yerine getirirken müvekkil çıkar ve menfaatlerini gözetmelidir. Sadakat yükümlülüğü, diğer bütün yükümlülüklerin de temelini oluşturur.