Ankara Boşanma Avukatı – Ankara Aile Hukuku Avukatı Serhan Cantaş

Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi olarak müvekkillerimize sağlamaya çalıştığımız nitelikli ve hızlı hizmetin en önemli alanlarından birisi Aile Hukukudur. Aile Hukuku içerisinde barındırdığı Boşanma Hukuku ile birlikte titizlikle takip edilmesi ve verilecek avukatlık hizmetin önemi büyüktür

Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında değerlendirelecek olan Aile Hukuku, sanılanın aksine içerisinde birçok farklı konuyu barındırmaktadır. Aile hukuku denilince akla gelen ilk durum boşanmadır. Boşanma hukuku, aile hukukunun alt başlıklarından sadece bir tanesidir. Aile hukuku çok daha geniş ve kapsamlıdır.

Aile hukuku içerisinde ; NişanlanmaEvlenmeBoşanma , Mal rejimiEvlat edinmeNafakaVelayetVesayet vb. birçok konu vardır.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, Aile hukuku denilince akla gelen ilk dava türüdür. Evlilik birliliğinin sona ermesi için açılan davaya verilen isimdir. Eşlerden birinin kanunda öngörülen sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak açacağı dava sonucunda mahkeme kararı ile bu birlikteliğin son bulmasıdır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ayrılır. Boşanma sonrası kişilerin hukuki durumunda birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bu sebeple boşanma davalarında tarafların iyi bir şekilde temsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrılık Davası Nedir?

Ayrılık ve boşanma kavramları halk arasında aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat kanun koyucu bu iki kelimeyi farklı maddelerde ve farklı kurumlar olarak düzenlemiştir. Sanılanın aksine ayrılık, boşanma ile aynı anlama gelmemektedir. Ayrılık, evliliği sona erdiren bir durum değildir. Ayrılık kararı ile kişilerin müşterek yaşamına bir süre ara verilmektedir. Kişilerin hak ve yükümlülükleri bu süre zarfında da devam etmektedir. Ayrılık kararı bir yıldan üç yıla kadar verilebilir. Sadece ayrılık davası talebi ile açılan bir davada hakim, boşanma kararı veremez.

Nafaka Davası Nedir?

Aile hukukundan doğan nafaka bir tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası iki durumda talep edilebilir.  Ayrılık veya boşanma kararı ile birlikte verilebileceği gibi dava sürecinde de gerekli durumlarda hükmedilebilir. Nafakanın verilme sebebi, eşlerden birinin yoksulluğa düşmemesi ve müşterek çocukların gider ve ihtiyaçlarıdır.

Mal Rejimi Davası Nedir?

Türk hukuk sisteminde 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Eşler seçimlik mal rejimlerinden birini seçmedikleri taktirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Eşlerin malları iki türden oluşmaktadır. Birincisi edinilmiş mallar, ikincisi kişisel mallardır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşler arasında mal paylaşımı yapılırken katılma ve katkı alacağı olarak ayrılır. Malların paylaşımı sırasında adaletsizliklerin önlenmesi adına TMK’nun 230. maddesinde “Denkleştirme” kurumu öngörülmüştür. Mal rejimi davaları kişilerin mal varlıklarında değişiklikler getireceği ve  örneğin; eşlerin mirastan edindikleri kazanımlar mal rejimine konu olmazlar. Bunun gibi birçok detayı ve içeriği barındıran mal rejimi davalarında iyi bir avukatlık hizmeti önemlidir.

Velayet Davası Nedir?

Velayet, küçüklerin veya bazı durumlarda kısıtlı ergin çocukların korunmasını, mallarını ve yetiştirilmeleri gibi konularda onların temsil edilmesidir. Evlilik birliği içindeki ana kural çocukların velayetinin anne ve babanın müşterek olarak kullanmasıdır. Velayet, çocukların ergin olmalarına kadar geçerli olup, ülkemizde ergin olma yaşı 18’dir. Ergin olmayan çocukların velayeti, yasal bir sebep olmadıkça anne ve babadan alınamaz. Evlilik birliğinin sonlanması halinde velayet anne veya babadan sadece birine verilir. Velayetin kimde kalacağı sorunu ise velayet davasına vücut verir. Velayetin kimde kalacağı hususu hakim takdirindedir. Hakim somut olayın özelliklerine bakarak kararını verir.

Çalışma Prensiplerimiz

Aile hukukunun içerisinde barındırdığı çok çeşitli davalar bulundurmaktadır. Bu dava süreçleri oldukça karışık olup kişilerin hayatlarına etkisi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bir avukat ile temsil ilişkisi kurmak oldukça önemli olup, aile hukuku konusunda tecrübeli ve titiz çalışılması gerekmektedir.

Cantaş + Partners Avukatlık Ofisi olarak aile hukukunda gerekli bilgi, donanım ve özeni gösteriyor, müvekkillerimiz için en doğru ve sağlıklı sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Ankara Avukat Serhan Cantaş

Blog Yazılarımız: Ankara Avukat Telefon Numaraları