Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir? Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Kesinleşmiş mahkeme kararları sonucunda kişilere uygulanan ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtların tutulduğu sisteme “adli sicil” adı verilmektedir. Adli sicil kaydı, halk arasında Sabıka kaydı olarak da bilinmektedir.

Adli sicil kaydında bir ceza ve güvenlik tedbirinin bulunabilmesinin en önemli şartı, söz konusu mahkeme kararının kesinleşmesidir. Mahkemenin vermiş olduğu karar kesinleşmeden adli sicil sistemine işlenememektedir. 

Her türlü mahkumiyet veya güvenlik tedbiri içeren yaptırım adli sicil kaydına işlenir. Adli sicil kaydına işlenmeyen tek istisna kişiler hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARIDIR. HAGB kararları ceza hukuku açısından mahkumiyet olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle adli sicil sistemine değil ayrıca bir sisteme kayıt edilirler.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Bilgiler Hangileridir?

1.Hapis Cezaları ile ilgili olarak;

Hapis cezasına mahkumiyet kararı

Koşullu salıverilme kararı,

Koşullu salıverilmede denetim

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,

Hapis Cezasının infazının tamamlandığı hususu,

2.Hapis Cezasının Ertelenmesi halinde;

Denetim süresi,

Denetim süresi yükümlülükleri doğrultusunda iyi halli cezanın infaz edilmiş sayıldığı,

3.Adli Para Cezaları

4.Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü

5.Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili kararlar

6.Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar

7.Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı adli sicil kaydına işlenir.

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi ve diğer düzenlemeler, 9391 sayılı Adli Sicil Kanunu ile düzenlenmektedir. Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl silineceğini açıklamıştır. Fakat uygulamadan doğan farklılıklar nedeniyle, bu durum Yargıtay içtihatları yoluyla giderilmeye çalışılmıştır.

Ceza ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması halinde adli sicil kaydı silinmektedir. Burada ceza ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmasından kasıt, yalnızca verilen hapis veya adli para cezasının tamamlanması değil, cezanın tüm unsurlarıyla infaz edilmesi kastedilmektedir. Koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinin son bulduğu tarih anlaşılmalıdır.

  • Adli para cezasında ise paranın ödendiği tarih olarak belirlenmiştir.
  • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme ve etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir.
  • Ceza zamanaşımının dolması, genel af veya kişinin ölümü halinde de adli sicil kaydı silinir.

Burada daha detaylı bir inceleme ve mağduriyetlerin yaşanmaması adına bir avukat ile bu sürecin yönlendirilmesi daha doğru olacaktır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı ve Adli sicil arşiv kaydı birbirinden ayrı kavramlardır. Adli sicil arşiv kaydı, adli sicilden silinen ceza ve güvenlik tedbirlerinin işlendiği yerdir. Yani mahkumiyet hükümleri öncelikli olarak adli sicil kaydına işlenir, burada belli koşulların oluşmasının ardından silinerek adli sicil arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydının silinmesi de belli koşulların varlığına ihtiyaç duyar.

  • Kural olarak adli sicil arşiv kaydı 5 yıl sonra silinmektedir.

Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler açısından adli sicil arşiv kaydının silinmesi farklılık göstermektedir. Burada ikiye ayırmak gerekirse;

  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yıl geçmesiyle,
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı, muhattabın veya vekilinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne vereceği bir dilekçeyle silinmektedir. Burada silinme şartlarının oluştuğunu ve söz konusu kayıtların silinmesini açıklayan bir dilekçeyle başvurulması halinde, söz konusu incelenir. İncelemenin ardından şartların oluşması koşuluyla muhattabın adli sicil kaydı silinebilir.

Blog Yazılarımız:

MEMNU HAKLARIN İADESİ – YOKSUN KALINAN HAKLARIN İADESİ