Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim teknolojilerinin son yıllarda gösterdiği gelişimin birçok alana yarattığı etki gün geçtikçe artmaktadır. Bilişimin hayatımıza yarattığı etkinin her zaman olumlu yönleri bulunmamaktadır. Doğan olumsuzluklar sonucu ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise Bilişim Hukuku alanının doğmasını zorunlu kılmıştır.

Bilişim Hukuku, bilgi teknolojileri yoluyla oluşan haksızlık veya suçların engellenmesi için oluşturulmuş bir hukuk dalıdır.

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçu, bilişim sistemleri ile işlenen çeşitli suçlardır. Bu bilişim sistemleri bilgisayar, telefon, pos makinası gibi teknolojik aletler vasıtasıyla işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanunu’nda doğrudan bilişim suçu olarak düzenlenmiş maddeler vardır.

Ayrıca bilişim sistemleri kullanılarak işlenebilecek farklı türde suç tipleri de bulunmaktadır. Örneğin hakaret, tehdit gibi suçlar internet aracılığı ile işlenebilmektedir.

Ülkemizde Bilişim Hukuku

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişim içerisinde olan bilişim hukuku henüz tüm hatları ile oturmuş köklü bir hukuk disiplini değildir. Nitekim Türk hukuk sisteminde bilişim kanunları adı altında düzenlenmiş bulunan bir mevzuatta bulunmamaktadır. Bilişim hukukundan kaynaklanan suç ve uyuşmazlıklar için farklı kanun maddelerinde öngörülmüş bir takım kurallar bulunmaktadır. Bilişim hukukunun böyle dağınık bir biçimde düzenleniş oluşu da bu alanı zorlaştırmaktadır.

Bilişim Hukuku’nda Avukat ile Temsil

Dünyanın içerisinde bulunduğu bilişim çağı nedeni ile her geçen gün gelişen ve değişen bilişim alanında avukatın üzerine çok yük binmektedir. Bilişim Hukuku avukatının teknoloji ve bilişim sistemleri ile arasının iyi olmasının yanı sıra dinamik ve değişkenlik gösteren bu alan için gelişime açık kendini yenileyen bir yapıda olması gerekmektedir.

Zira kendine has bir kanunu bulunmayan Bilişim Hukuku, diğer kanunlarda bulunan maddeler içerisinde düzenlenmiş ve geniş bir çerçeve ile bu kanunların bilinmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Prensiplerimiz

Bilişim Hukuku, hukukun en yeni disiplinlerinden birisi olması sebebi ile her gün değişim ve gelişim isteyen dinamik bir alan. Bu sebeple bu alanın gerektirdiği değişim ve gelişime en üst düzeyde ayak uydurarak avukatlık hizmeti vermeyi bir amaç biliyoruz. Bilişim hukukunun içerdiği bu karışıklık ve dinamizme karşı kendi gençlik ve dinamizmimizi ekleyerek en iyi sonuçlara ulaşma hedefi içerisindeyiz.

Ankara Avukat Serhan Cantaş

Avukat, yıllar süren bilgi ve deneyimlerin bir bütünü olarak hizmet verir. Oldukça karmaşık bir hukuk düzeni olan ülkemizde yasalarla, sürelerle ve iletişim halinde olunması gereken birçok yargı personeli ile uğraşmak oldukça zor ve önemli bir iştir. Yapacağınız çok ufak bir hata sizi çok kötü sonuçlara götürebilir. Bu sebeple sürekli bu kargaşanın içinde bulunan ve bunu defalarca kez deneyimlemiş bir avukatla çalışmanız sizin için en doğru tercih olacaktır.

Danışmanlık ücreti ülkemizde henüz pek alışılmış bir uygulama değildir. Fakat avukatın, bir konu hakkında mesleki bilgi ve tecrübesine dayanarak hizmet sunması söz konusu olduğu için ücrete tabi olacaktır. Türkiye Barolar Birliği’nin de bu konuda yayınlamış olduğu bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Nitekim bu ücret tarifesi de avukatların danışmanlık ücreti istemesinin yasa dışı bir uygulama olmadığının göstergesidir.

Türk Hukuku’nda avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemeler önünde kendisi temsil hakkı bulunmaktadır. Her mahkeme önünde avukat tutmaksızın kendini temsil etmek hakkın her bireyin vardır. Fakat hukuki işlemler uzmanlık gerektiren işlerdir. O sebeple avukat ile temsil oldukça önem arz etmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dava ile ilgili yapılan çoğu işlem internet üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde oluşturulan UYAP platformu üzerinden dava iş ve işlemleri yürütülmektedir. Ayrıca e-devlet sisteminin de oldukça gelişmesi ile beraber dava sorgusu da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Dava mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılmaktadır. Fakat dava açmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Olaya göre değişkenlik gösterecek yetkili ve görevli mahkemeler vardır. Doğru yere dilekçe vermek ve dilekçenizde doğru noktalara değinmek oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Bu sebeple davanız için bir avukat ile vekalet ilişkisi kurmanız sizin için daha yararlı olacaktır.

Danışmak ve Ön Bilgi Almak için (0312) 437 57 47

Telefon ile hukuki danışmanlık, sorununuzun tamamı hakkında bir bilgi alışverişini içermemektir. Ön bilgi verilmesi ve genel anlamda bir değerlendirme yapılmaktadır.