Miras Hukuku
Project

Miras Hukuku

Miras Hukuku, insanların ölümü sonrasında sahip olduğu mal varlık ve borçlarının ne olacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ölüm dışında mirasa konu olabilecek iki durum daha vardır.