İcra Hukuku
Project

İcra Hukuku

Kişilerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde  bu kişilerin devlet yardımı ile cebren bu işlemlere nasıl müdahale edeceğini düzenleyen hukuk dalına icra hukuku denir.