Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Açık Rıza”
Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Açık Rıza”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Açık Rıza” GİRİŞ Rıza, kelime anlamı itibari ile “razı olma, isteme, istek” şeklinde yorumlanabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sıklıkla dile getirilen ve oldukça önem arz eden “Açık Rıza”nın tam olarak ne anlama geldiğini bilmek önem arz etmektedir. Açık Rıza Nedir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte hayatımıza...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KKVK) Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri
Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KKVK) Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KKVK) Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri ve Alması Gereken Tedbirler KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü Veri sorumlusu olan şirketler, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri, veri işleme sırasında şu hususlarda aydınlatmakla yükümlüdürler: Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi...

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Genel Bilgilendirme
Yazı

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Genel Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Genel Bilgilendirme Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Avrupa Konseyi tarafından imzaya açılan 108 no’lu sözleşme ve 2001 yılında kabul edilen 181 No’lu Ek Protokol, kişisel verilerin korunması hukuku açısından büyük önem arz eden iki önemli gelişmedir. Türkiye bu iki sözleşmeye de taraftır. Avrupa Konseyi tarafından imzaya açılan 108 no’lu Sözleşme...