Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Ehliyetsizlik Sebebi ile Tapu İptal ve Tescil Davası

Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davası GİRİŞ Türk Hukukunda tapuda taşınmaz devrinin yapılabilmesi için devri gerçekleştiren kişinin, işlem sırasında temyiz kudretine ve fiil ehliyetine haiz olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanun m. 9’da açıklandığı üzere, fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Ehliyetsiz olan kişinin yapmış olduğu taşınmaz devri hukuken...