Vasiyetnamenin Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası
Yazı

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi, Geçerliliği ve İptal Davası

 VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİ GEÇERLİLİĞİ VE İPTAL DAVASI GİRİŞ Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü ya da ölüme eş değer sayılan hallerden (gaiplik, ölüm karinesi) birinin gerçekleşmesi halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Muris bu malvarlığı intikalinin ne düzeyde olacağını ölmeden önce yaptığı ve ölüm anında sonuç doğuracak ölüme bağlı tasarruf...