Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi?
Yazı

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi?

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Kararlaştırılabilir Mi? Rehnin özel yoldan satılarak paraya çevrilmesine ilişkin olarak Türk hukukunda açık bir hüküm bulunmamakta olup, rehnin paraya çevrilmesi hususu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) kapsamında düzenlenmiştir. TMK’nın 873. maddesinde yer alan, “Borç ödenmezse alacaklı, alacağını rehinli taşınmazın satış bedelinden elde etme hakkına sahiptir.” hükmüyle alacaklının rehin hakkı...