Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Yazı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  GİRİŞ Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bu durumuyla ölünceye kadar bakma sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen (ivazlı) bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 611-619 maddelerinde düzenlenmektedir. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ...