Nişanlanma, Nişanın Bozulması ile Maddi Manevi Tazminat ve Hediyelerin İadesi
Yazı

Nişanlanma, Nişanın Bozulması ile Maddi Manevi Tazminat ve Hediyelerin İadesi

NİŞANLANMA, NİŞANIN BOZULMASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE HEDİYELERİN İADESİ GİRİŞ Nişan, evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleri ile yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesi olup, Türk Medeni Kanunu’nun 118.maddesinde düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur. Bu dikkate...