Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi
Yazı

Kadastro Kanununa Göre Hataların Düzeltilmesi

KADASTRO KANUNA GÖRE HATALARIN DÜZELTİLMESİ GİRİŞ Türk Medeni Kanunu dışındaki bazı özel kanunlarda da tapu kayıtlarında düzeltmeye ilişkin hükümler öngörülmektedir. Bu özel kanunlardaki düzenlemelerden biri de 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesidir. Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce...