Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
Yazı

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  Giriş Bir gerçek veya tüzel kişiye karşı herhangi bir borcundan dolayı icra takibi yapılmasının ardından, borçlu yan tebliğe rağmen borcunu ifa etmezse, alacaklı yan icra takibinin kesinleşmesinin ardından takibin devamını talep edebilir. Bu takip devamı genelde haciz işlemi ile devam etmektedir. Haciz işlemi, icra dairesi tarafından kişinin mal ve...