Eziyet Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 96)
Yazı

Eziyet Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 96)

EZİYET SUÇU GİRİŞ  Eziyet suçu, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulmasıyla meydana gelir. Eziyet suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesinde düzenlenmektedir. Suçla korunan yarar, kişinin onuru ile maddi ve manevi bütünlüğüdür. Eziyet suçu, sistematik bir şekilde ve süreklilik arz eden fiillerin...