Avukatın Sır Saklama, Aydınlatma ve Sadakat Yükümlülüğü
Yazı

Avukatın Sır Saklama, Aydınlatma ve Sadakat Yükümlülüğü

“Avukatlık Kanunu Madde 34 –Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.” Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği gibi avukatlar, üstlendikleri görevi bu görevin kutsallığına yakışır şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler. Avukatların...