Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-i Şuyu Davası)
Yazı

Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-i Şuyu Davası)

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası, bir diğer adıyla İzale-i Şuyu davası paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine ait tanışır veya taşınmaz mallarda bu birlikteliği sona erdirerek kişisel mülkiyete geçişi sağlayacak dava türüdür. Bu davanın sonucunda tüm taraflar için benzer sonuçlar doğar. Ortaklığın giderilmesi davası yenilik doğuran bir haktır.                 Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?...

Avukat Nasıl Olunur?
Yazı

Avukat Nasıl Olunur?

Avukat Nasıl Olunur? Türkiye’de avukat olmak isteyen bir kişi belli başlı kriterleri taşıması ve belli başlı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, Türk vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu olmak, avukatlığa engel halinin bulunmaması, avukatlık stajı, baroya kayıt olmak olarak sayılabilir. 1)Türk Vatandaşı Olmak Belli başlı aşamalardan önce avukat olmak isteyen kişinin “Türk Vatandaşı” olması gerekmektedir....

Suça Teşebbüs
Yazı

Suça Teşebbüs

Suça Teşebbüs Nedir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suça teşebbüs, bir suçun icra hareketlerine başlanılıp kişi iradesi olmaksızın dış etkenler sonucu tamamlanamamasıdır. TCK’da düzenlendiği şekli ile ; “Madde 35- Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” Suça Teşebbüsün Unsurları Nelerdir?...

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası
Yazı

Miras Paylaşımı Davası | Terekenin Taksimi Davası

Miras Paylaşımı Davası Nedir? Mirasçılar genel olarak mirasın paylaşımının nasıl olacağını serbestçe kararlaştırırlar. Fakat miras paylaşımı sırasında çıkan uyuşmazlıklar sonucu mirasın paylaşılamaması durumunda her mirasçının açmaya yetkili olduğu “Terekenin Taksimi Davası” açılır. Terekenin taksimi davasının halk arasındaki ismi miras paylaşımı davasıdır. Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra ondan geriye kalan mirasa konu olabilecek her türlü değerin...