Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Nelerdir?
Yazı

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları Nelerdir?

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları GİRİŞ Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara ise kat maliki olacağı öngörülmüştür. Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak...

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali (TCK madde 175)
Yazı

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali (TCK madde 175)

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali GİRİŞ Türk Hukuku’nda, akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Türk ceza Kanunu’na göre cezalandırılması öngörülmüştür. TCK Madde 175 “Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar...

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Yerlerde Yenilik ve İlave
Yazı

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Yerlerde Yenilik ve İlave

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE ORTAK YERLERDE YENİLİK VE İLAVE GİRİŞ  Ortak yerlerde yenilik ve ilave yapılması Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42 ve 43, 44 ve 45. maddelerinde düzenlenmektedir. Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler Nelerdir? 1- Faydalı İmalat Yapılması: Ortak yerlerden sağlanacak yararı artıran, bunları kullanmanın daha rahat, kolay ve elverişli olmasını sağlayan yenilik ve eklemelerin yapılması...

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası (TCK madde 117)
Yazı

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası (TCK madde 117)

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası GİRİŞ Uluslararası hukukta iş ve çalışma hürriyeti güvence altına alınmıştır. Türk Hukuku’nda ise iş ve çalışma hürriyetinin ihlali TCK m. 117’de suç olarak düzenlenerek cezası da belirlenmiştir. Buna göre: TCK madde 117 “(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma...

Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Nedir? Ortaklıktan Nasıl Çıkılır?
Yazı

Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Nedir? Ortaklıktan Nasıl Çıkılır?

Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma GİRİŞ Türk Hukuku’nda şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur. TTK madde 638’de genel olarak düzenlenmiştir; TTK MADDE 638 “Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine,...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası (TCK madde 155)
Yazı

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası (TCK madde 155)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Güveni kötüye kullanma, başkasına ait olup da muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında malı kullanması veya bu devir olgusunu inkar etmesidir.  Bu suç ile korunan hukuki yarar mülkiyettir. Suçun faili,...

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK madde 104)
Yazı

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK madde 104)

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU NEDİR? GİRİŞ  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15-18 yaş grubunda olan reşit olmayan çocuklar ile karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur. Cebir, tehdit ve hile olmaksızın mağdurun 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşından küçük olması durumunda karşı taraf açısından suç teşkil edecektir....

Vesayetin Kaldırılması Davası Nedir? Vesayet Nedir?
Yazı

Vesayetin Kaldırılması Davası Nedir? Vesayet Nedir?

Vesayetin Kaldırılması Vesayet Nedir? Türk Hukuku’nda vesayet, velâyet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanmış kişilerin menfaatini, özel hukuk çerçevesinde, haklarının koruması maksadıyla düzenlenmiştir. Düzenlemenin amacı, hukuken ehil olmayanların kişisel ve maddi menfaatlerinin korunarak temsil edilmesidir. Vesayet kurumu bazen hukuki zorunluluk arz ederken bazen de kişinin kendi rızasına dayalı olarak mahkemeden talebiyle uygulama alanı bulur. Vesayeti gerektiren...

Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK madde 98)
Yazı

Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK madde 98)

Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu GİRİŞ Tük Hukuku’nda yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 98. maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, bir yapma eyleminden değil, yapılması istenen bir fiilin yapılmamasından dolayı cezalandırılmaktadır. TCK m. 98/2’de ise yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun neticesi...

İşkence Suçu ve Cezası (TCK madde 94)
Yazı

İşkence Suçu ve Cezası (TCK madde 94)

İşkence Suçu GİRİŞ Türk Hukuku’nda işkence suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 94. maddesinde düzenlenmiş olup 95. Maddede ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçu düzenleme alanı bulmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun yanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle de işkence suçu düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesindeki düzenlemeye göre “hiç kimse işkenceye, zalimane gayri insani yahut onur kırıcı...