Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
Yazı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI GİRİŞ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası iki şekilde açılabilecektir: Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanmanın tüm sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliliğini sona erdirmek üzere açtığı boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası, boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet ve...

Nişanlanma, Nişanın Bozulması ile Maddi Manevi Tazminat ve Hediyelerin İadesi
Yazı

Nişanlanma, Nişanın Bozulması ile Maddi Manevi Tazminat ve Hediyelerin İadesi

NİŞANLANMA, NİŞANIN BOZULMASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE HEDİYELERİN İADESİ GİRİŞ Nişan, evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleri ile yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesi olup, Türk Medeni Kanunu’nun 118.maddesinde düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur. Bu dikkate...