Haczedilemeyen Mallar ve Haklar
Yazı

Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar  Giriş Bir gerçek veya tüzel kişiye karşı herhangi bir borcundan dolayı icra takibi yapılmasının ardından, borçlu yan tebliğe rağmen borcunu ifa etmezse, alacaklı yan icra takibinin kesinleşmesinin ardından takibin devamını talep edebilir. Bu takip devamı genelde haciz işlemi ile devam etmektedir. Haciz işlemi, icra dairesi tarafından kişinin mal ve...

Tebligat Kanunu m.35’e göre Tebliğ Talebi
Yazı

Tebligat Kanunu m.35’e göre Tebliğ Talebi

Tebligat Kanunu Madde 35 Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen Tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakınbir nüshası...

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi
Yazı

Maaş Haczi Talebi Dilekçesi

Maaş Haczi Nedir? Maaş haczi, İcra Müdürlüklerinde yürütülen icra takiplerinin kesinleşmesinin ardından taşınır, taşınmaz, maaş, alacaklı olduğu icra dosyasına haciz gibi takip dosyasının tahsili için yürütülen hacizlerden bir tanesidir. işinin SGK sorgulaması sonucunda bir yerde çalıştığı tespit edilen borçlunun maaşının haczi için çalıştığı kuruma bir müzekkere yazılması gerekmektedir. Bu müzekkerenin yazılması için ise İcra Müdürlüğü’ne...

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası
Yazı

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası

İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası GİRİŞ Günümüzde git gide yaygınlaşan isim veya soyadı değişikliğinin nedenleri farklı şekilde sıralanabilir. Kişi kimliğinin en önemli sembolü olan isim ve soyadıdır. İsim veya soy ismi değiştirme hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlanmış bir haktır. Kişilerin toplum içinde bilinirliğini ve kişiliğini temsil eden isim ve soyadı kişilerin açacağı bir dava...

Hakaret İçeren Tezahürat Suçu
Yazı

Hakaret İçeren Tezahürat Suçu

6222 Sayılı Kanunda Düzenlenen Hakaret İçeren Tezahürat Suçu GİRİŞ Günümüzde sporun evrensel olarak geldiği nokta itibariyle, giderek büyüyen  spor sorunlarını ülkemiz genelinde gidermek amacıyla 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun ile beraber spor hukukundan doğan belli bir kısım hukuki sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Spor hukukunun konusu,  profesyonel veya amatör ayırt edilmeksizin...

İşe İade(Dönüş) Davası
Yazı

İşe İade(Dönüş) Davası

İşe İade(Dönüş) Davası Nedir? İşe iade davası, işçinin işveren tarafından işten çıkarılmasının ardından, söz konusu işten çıkarmanın geçersiz olduğu ve haklı bir nedene dayanmadığını düşündüğü durumlarda açtığı “tespit davasıdır.” İşe iade davasının bir tespit davası olması, işten çıkarmanın tespitini gerektirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi işe iade davasını düzenlemektedir. İş Kanunu 21. madde:“İşverence geçerli...

Gönüllü Vazgeçme Nedir? (TCK Madde 36)
Yazı

Gönüllü Vazgeçme Nedir? (TCK Madde 36)

Gönüllü Vazgeçme Nedir? (TCK Madde 36) Gönüllü vazgeçme, bir suçun icra hareketlerine başlayan failin suçun tamamlanmaması için kendi iradesi ve çabasıyla suçun oluşmasını engellemesidir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken, gönüllü vazgeçmedeki pişmanlığın suç öncesinde vuku buluyor olmasıdır. Suç sonrası pişmanlık; her suç tipinde ayrı ayrı düzenlenmiştir, TCK m.36 anlamında gönüllü vaçgeçme değildir. Madde 36- (1)...

Ehliyete El Koyma Sebepleri ve Hukuki Süreç
Yazı

Ehliyete El Koyma Sebepleri ve Hukuki Süreç

Ehliyete El Koyma Sebepleri ve Hukuki Süreç GİRİŞ Ülkemizde sıklıkla artan ve önüne geçilmesi giderek zorlaşan trafik sorunları ve kazalarına önlem almak amacıyla trafik kuralları sıklıkla güncellenmektedir. Trafik kuralları ve cezalarının yasal dayanağı 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. Söz konusu kanun trafik kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için düzenlenmiştir. Ayrıca Trafik Hukuku insanların ulaşım güvenliğini...

İşveren İhtarname Örneği
Yazı

İşveren İhtarname Örneği

İşveren İhtarname Örneği Şahıs veya şirket farketmeksizin bünyesinde işçi çalıştıran kişiler işveren sıfatına haizdirler. İşverenler bazı durumların varlığı halinde işçilerine ihtar çekmekle yükümlüdürler. İşveren ihtar vb. yükümlülüklerini ihlal ettikleri durumlarda haklı konumunda bulunmalarına karşın yüklü tazminat ödemek veya farklı olumsuzluklarla karşılaşabilmektedirler. İşveren haklı hallerin varlığı halinde noter tarafından yapacakları ihtarnamelerle kendilerini güvence altına alabilmektedirler. İş...

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakeret Suçu
Yazı

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakeret Suçu

Sosyal Medya Aracılığıyla Hakaret Suçu Günümüz internet hayatının vazgeçilmezleri arasına hızlı bir şekilde giren ve çoğu birey için adeta bağımlılık seviyesine ulaşan “sosyal medya” kullanımı beraberinde birçok sorunu da hayatımıza sokmuştur. Yaklaşık 10 yıllık bir süredir hayatımızda bulunan sosyal medya kullanımının yarattığı en büyük sorunlardan birisi “sosyal medya aracılığı ile hakaret suçudur.” Sosyal medya aracılığı...