Mal Rejimi Davası Nedir? Edinilmiş Mal Davası Nedir?
Yazı

Mal Rejimi Davası Nedir? Edinilmiş Mal Davası Nedir?

MAL REJİMİ DAVASI GİRİŞ Eşlerin evliliğin öncesinde ve sonrasında edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülüklerinin, boşanmadan sonraki süreçte tasfiye edilmesine ilişkin kurallara mal rejimi denmektedir.  Mal rejimi, eşlere ait malların yönetimini, mallar üzerindeki haklarını ve borçlarının sorumluluğu düzenlemektedir. Eşler arasındaki mali ilişkilerin evlilik birliği süresince veya bu birliğin sonlanması halinde hukuken nasıl olacağı mal rejimi...

Tapu İptal ve Tescil Davası
Yazı

Tapu İptal ve Tescil Davası

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI GİRİŞ Tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı durumlarda açılır. Tapudaki kayıtların gerçek hak sahibi lehine düzeltilmesini sağlayan dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davası, taşınmazın aynına yani mülkiyet hakkına ilişkindir. Mülkiyet hakkı ihlal edilen kişinin başvurabileceği bir dava türüdür. Mülkiyet hakkı kişiye maliki olduğu şey üzerinde oldukça...

Çocuğu veya Kendine Bakamayacak Durumdaki Kişiyi Terk Suçu ve Cezası
Yazı

Çocuğu veya Kendine Bakamayacak Durumdaki Kişiyi Terk Suçu ve Cezası

TERK SUÇU GİRİŞ Terk suçu, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kitabında, kişilere karşı suçlara ilişkin ikinci kısmın koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlâli başlıklı dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. Suçun maddi unsurunu, yaşı veya hastalığı nedeniyle kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle başkasının koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimsenin, üzerinde koruma ve...

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kulanılması Suçu ve Cezası
Yazı

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kulanılması Suçu ve Cezası

BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU GİRİŞ Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu, Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının, Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler isimli İkinci Bölümünde Adliyeye Karşı Suçlar kısmında 268 inci maddesinde düzenlenmiştir. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu, bir suç işleyen kişinin, işlediği suç...

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması
Yazı

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI Vekaletin Kapsamı Nasıl Belirlenir? Vekaletin kapsamı kural olarak Borçlar Hukukunun genel hükümlerine bağlı olarak tarafların rızalarına göre belirlenebilecektir. Vekaletin kapsamı sözleşmede açıkça gösterilmelidir.  Sözleşmede kapsam gösterilmemişse görülecek işin niteliğine göre kapsam belirlenecektir. Vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Temsil yetkisi bir süre...

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu
Yazı

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU GİRİŞ Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar kısmının genel ahlaka karşı suçlar isimli yedinci bölümünde düzenlenmiştir. Ahlaka aykırı bir davranış olarak nitelendirilen kumarın, sosyal yaşam bakımından zararlı bir fiil teşkil ettiği açıktır. Nitekim kumarın taraflarından biri kazanırken diğeri kaybetmektedir....

Kira Bedelinin Tespiti Davası
Yazı

Kira Bedelinin Tespiti Davası

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI GİRİŞ  Kira bedeli, kiracının kiralananı kullanmasının karşılığı olarak kiralaya verene belli zamanlarda ödemeyi kabul ettiği bedeldir. Kira bedelinin tespiti davası açılabilmesi için taraflar arasında yazılı ya da sözlü bir kira sözleşmesi olması gerekmektedir. Kira sözleşmesi kurulurken taraflar kira bedelini, kira artış oranını ve kira süresini belirleyebilirler. Sözleşmede belirlenen miktarda kira bedelinin...

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları
Yazı

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları

İşçi – İşveren İbraname Geçerlilik Şartları GİRİŞ İşveren ve işçi arasında kurulan iş akdi nedeniyle tarafların yükümlü oldukları bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan biri işverenin, işçiye karşı olan ücret borcuna ilişkindir. İşbu ücret borcu yasada ve uygulamada bölümler haline gelmiş ve işveren tarafından yerine getirilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık...

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası (TCK madde 79)
Yazı

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve Cezası (TCK madde 79)

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASI GİRİŞ  Göçmen kaçakçılığı suçu, ekonomik, siyasi, sosyal veya herhangi bir nedenle yaşamakta olduğu ülkeyi terk etmek isteyen kişilerin ülkeden yasadışı yollarla çıkmalarına veya başka bir ülkeye girmelerine veya o ülkede yasal olarak ikamet etme hakkı olmayan kişilerin ülkede barınmasına imkan sağlamaktır.Bu suç, uluslararası topluma da büyük zarar vermektedir. Göçmen kaçakçılığı...

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK madde 351)
Yazı

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK madde 351)

YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI GİRİŞ  Yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye “konut ve çatılı işyeri kiralanmasında” uygulanan bir düzenlemedir. Yeni malik ancak kira sözleşmesine istinaden ve kira sözleşmesindeki sürelere uyarak kiralananın tahliyesini talep edebilecektir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu madde 351’de düzenlenmektedir. Bu maddeye göre yeni malik isterse sözleşme süresini beklemeden, isterse sözleşme sonunda...