Davanın Durması Kararı Nedir?
Yazı

Davanın Durması Kararı Nedir?

DAVANIN DURMASI KARARI GİRİŞ Ceza muhakemesine konu olan uyuşmazlığın esas ve usulden çözülmesine ve yargılamanın sonlanmasına sebep olan karara hüküm adı verilir. Ancak muhakeme aslında hüküm ile sona ermeyip, verilen hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Kesin hüküm, şekli ve maddi kesin hüküm şeklinde ayrılmaktadır. Şekli kesin hüküm, uyuşmazlık ile ilgili verilen hükmün değişmeyeceği ve bu hükme karşı...

Orman Yangını Suçu ve Cezası Nedir?
Yazı

Orman Yangını Suçu ve Cezası Nedir?

ORMAN YANGINI SUÇU VE CEZASI GİRİŞ Ülkemiz dört mevsimin yaşanmasından dolayı oldukça zengin bitki örtüsüne sahiptir. Geniş bir alana yayılan ormanlar ülkemizde çok büyük bir alan kaplamaktadır. Ormanlar sadece bölgesel olarak değil, küresel olarak da oldukça büyük bir önem taşımaktadır. İnsan yaşamının devamının sağlanabilmesi için ne derece önemli olduğu herkesçe bilinmektedir.  Son dönemlerde çıkan yangınlar...

Katılma Alacağı Davası, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artış Payı
Yazı

Katılma Alacağı Davası, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artış Payı

KATILMA ALACAĞI DAVASI, KATKI PAYI ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYI GİRİŞ Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası sonucunda verilen boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanan taraflar arasında mal paylaşımı davası görülür. Tarafların mal paylaşımı davası ile aşağıda sayılan üç talepte bulunması mümkündür. Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı Boşanmada mal paylaşımı, tarafların evlilik birliği...

Etkin Pişmanlık Nedir?
Yazı

Etkin Pişmanlık Nedir?

ETKİN PİŞMANLIK GİRİŞ Etkin pişmanlık, şüpheli veya sanığın işlediği suçtan veya suçlardan dolayı özgür iradesiyle suçu işleyip tamamlamasının ardından sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği zararı ya da olumsuzlukları gidermesi ve böylece ceza adaletine olumlu ve etkin davranışlarıyla katkı sağlamaları halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Şüpheli veya sanığın...

Kat Mülkiyeti Nedir?
Yazı

Kat Mülkiyeti Nedir?

KAT MÜLKİYETİ  GİRİŞ Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 1.maddesinde kat mülkiyeti kavramı şu şekilde tanımlanmıştır. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet haklarıdır. KAT MÜLKİYETİNİN ÖZELLİKLERİ Kat mülkiyeti, inşaatı...

Uzaklaştırma Kararı Nedir? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?
Yazı

Uzaklaştırma Kararı Nedir? Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

UZAKLAŞTIRMA KARARI NEDİR? GİRİŞ Aile, toplum için en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda da muhakkak bir şekilde bulunan bir kurumdur. Aile içi şiddet ise hem toplumun temeli kabul edilen aile birliğini temelden sarsmakta hem de bu ortamda yetişen bireylerin toplumda faydalı, sağlıklı birer birey olmalarının önüne geçmektedir. Şiddet bedensel yönde zarar verici...

Davalarda Verilen Kesin Süre Nedir? Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Durumunda Ne Olur?
Yazı

Davalarda Verilen Kesin Süre Nedir? Kesin Süreye Riayet Edilmemesi Durumunda Ne Olur?

KESİN SÜRE GİRİŞ Süreler, yasanın kendisine hukuksal sonuç bağladığı belli zaman kesitleridir. Kesin süre, bir işlemin yapılması için verilen, verilen süre içinde yapılmadığı takdirde ilgili tarafın işlemi yapma hakkını ortadan kaldırır. Kesin süre,  kanunda düzenlenir veya hakim tarafından takdir edilir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kanun tarafından belirtilen sürelerin kesin olduğunu düzenlemektedir. (HMK m. 94/1)...

Tutuklama Nedir? Tutuklama Nasıl Yapılır?
Yazı

Tutuklama Nedir? Tutuklama Nasıl Yapılır?

TUTUKLAMA GİRİŞ Ceza yargılaması sürecinde delilleri ele geçirmek, maddi gerçeğe ulaşmak ve verilen kararın daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla birtakım tedbirlere başvurulmaktadır. Ceza muhakemesinin yapılmasını veya yapılan muhakemenin sonunda verilecek kararların etkin bir şekilde uygulanmasını ve muhakeme masraflarının karşılanmasını sağlamak amacıyla yetkili merci tarafından gecikmede sakınca bulunan hallerde, geçici olarak başvurulan ve hükmün verilmesinden...

Gözaltı Nedir? Gözaltı Halinde Ne Yapılması Gerekir?
Yazı

Gözaltı Nedir? Gözaltı Halinde Ne Yapılması Gerekir?

GÖZALTINA ALMA GİRİŞ Ceza yargılaması sürecinde delilleri ele geçirmek, maddi gerçeğe ulaşmak ve verilen kararın daha etkin bir şekilde sağlanması amacıyla birtakım tedbirlere başvurulmaktadır. Ceza muhakemesinin yapılmasını veya yapılan muhakemenin sonunda verilecek kararların kağıt üzerinde kalmamasını ve muhakeme masraflarının karşılanmasını sağlamak amacıyla yetkili merci tarafından gecikmede sakınca bulunan hallerde, geçici olarak başvurulan ve hükmün verilmesinden...

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 103)
Yazı

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası Nedir? (TCK madde 103)

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU VE CEZASI GİRİŞ Cinsel istismar suçu, kanunda belirtilen yaşlardaki çocuğun bedenine “fiziksel temasta” bulunarak cinsel davranışların sergilenmesi ile oluşacaktır. Cinsel İstismar suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 103. maddesinde, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmektedir. Çocuk, TCK’nın 6. maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış” kişi olarak tanımlanmıştır. Korunan hukuki yarar cinsel özgürlük...