Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Açık Rıza”
Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Açık Rıza”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında “Açık Rıza” GİRİŞ Rıza, kelime anlamı itibari ile “razı olma, isteme, istek” şeklinde yorumlanabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sıklıkla dile getirilen ve oldukça önem arz eden “Açık Rıza”nın tam olarak ne anlama geldiğini bilmek önem arz etmektedir. Açık Rıza Nedir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte hayatımıza...

Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi
Yazı

Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi

Denetimli Serbestlik İl Değişim Nedir? Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişinin bağlı bulunduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü belirli sebeplerden ötürü değişmek istemesi sonucu kişinin verdiği dilekçedir. Denetimli Serbestlik İl Değişim Dilekçesi   ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde tarafıma uygulanan denetimli serbestlik tedbirlerinin, iş hayatımın gerekleri nedeniyle İstanbul’da çalışmaya başlamış ve geçimimi sağlamak için...

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası
Yazı

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası GİRİŞ Kasten Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar altında düzenlenen kasten yaralama suçunda korunan, bireyin fiziki ve psikolojik bütünlüğüdür. Kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığına ya da algılama yeteneğini bozan kişi bu maddeye göre cezalandırılmaktadır. Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten Yaralama suçu,...

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği
Yazı

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği Nedir? Tüketici Mahkemesi dilekçe örneği, tüketici mahkemesinde dava açacak kişilerin, davayı açabilmeleri için mahkemeye sunacakları dilekçedir. Bu dilekçe, dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları taşımalıdır. Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği   ANKARA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ”NE DAVACI                : Şener Akyol (TC:         ) Tıp...

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası
Yazı

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası GİRİŞ İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 84. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Hukuku’na göre intihar suç değildir fakat intihara yönlendirme suç olarak kabul edilmiştir. İntihara yönlendirme içerisinde; azmettirme, teşvik etme, başkasının intiharına yardım etme şeklinde gerçekleşebilir. İntihara Yönlendirme Suçu Nedir? Madde 84- (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını...

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği
Yazı

Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği

Vekalet Sunma Dilekçesi Nedir? Vekalet sunma dilekçesi, belirli bir dosyaya vekil kaydının yapılabilmesini için ekli vekaletname uyarınca başvurulan birimden vekil kaydının istenilmesidir. Vekalet Sunma Dilekçesi Örneği   ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No:2018/15019 Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğumuz dosyaya ekli vekaletname uyarınca, UYAP sistemine vekil kaydımızın yapılmasını saygılarımızla diler ve isteriz. 22.08.2019 Alacaklı/Borçu Vekili Av....

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi
Yazı

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi GİRİŞ Kasten Öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 83. Maddesinde düzenlenmiştir. Kasten insan öldürme ihmali davranış ile de işlenebilir. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Nedir? Madde 83/1 –  Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren...

Apart Kira Sözleşmesi Örneği
Yazı

Apart Kira Sözleşmesi Örneği

Apart Kira Sözleşmesi Nedir? Apart kira sözleşmesi, bir kiracı ve kiraya verenin, apart olarak kullanılan bir konutun kiralanmasına ilişkin aralarında yaptığı sözleşmedir. Apart Kira Sözleşmesi Örneği     APART KİRA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar Kiracı: Adı Soyadı                        : Adresi                               : Kiraya Veren: Adı Soyadı                        :            ….. Adresi                               :            ….. Kira Başlangıç Tarihi       :            .. /...

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği
Yazı

Adi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Adi Ortaklık Sözleşmesi Nedir? Adi ortaklık sözleşmesi, kişilerin belli bir iş veya amaç için aralarında yaptıkları bir sözleşme ile oluşturdukları şirkettir. Adi Ortaklık Sözleşmesi   ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ   İlgili standartlara uygun olarak hazırlanmış olan bu adi ortaklık anlaşması (bundan bu şekilde “antak kalma” olarak anılacaktır) … Tarihinde: Taraf: … Adresinde mukim (telefon numarası …Ve faks numarası …) A (bundan bu şekilde “A”)...

Abone Devir Sözleşmesi Örneği
Yazı

Abone Devir Sözleşmesi Örneği

Abone Devir Sözleşmesi Nedir? Başka bir kişi üzerinde bulunan elektrik,su veya doğalgaz aboneliğinin devri için kişilerin arasında yaptığı sözleşmedir. Abone Devir Sözleşmesi Örneği     ABONE DEVİR SÖZLEŞMESİ Devir Eden                        : TC                                     : Devir Alan       ...